gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1261/2015. (IV. 30.) Korm. határozata Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról

Szerző: 2015. május 1.One Comment

„1. A Kormány
a) megtárgyalta és elfogadja Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programját;
b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a 2015. évi Nemzeti Reform Programnak az Európai Bizottság számára történő megküldéséről;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával folyamatosan kövesse nyomon a 2015. évi Nemzeti Reform Program intézkedéseinek végrehajtását, és erről szükség szerint tájékoztassa a Kormányt;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával
Határidő: folyamatosan…”

Forrás:
A Kormány 1261/2015. (IV. 30.) Korm. határozata Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 60. szám; 2015. április 30.; 5589-5590. oldalak (pdf)