Találat: Mesterséges Intelligencia (MI) — jog

Jogi és biztonsági szempontból is problémás lehet az MI-re támaszkodó programozás

„Egy kutatás szerint az MI-asszisztenseket használó fejlesztők nem csak gyengébb minőségű kódokat termelnek, de még az a meggyőződésük is kialakul, hogy remek munkát végeznek. A jelenleg használt,mesterséges intelligenciára épülő asszisztensek alkalmazásával a szoftverfejlesztők azt kockáztatják, hogy több hibával, kevésbé biztonságos módon és jogilag is potenciálisan támadhatóan állítják elő az új kódokat – olvasható a Stanford Egyetem informatikusainak tanulmányában. A "Do Users Write More Insecure Code with AI Assistant?" című kutatásukban azt vizsgálták, hogy a programozók hogyan használják az ilyen célú MI-segédeket, például...

Részletek

Az önvezető autók problémái, különösen az elszabadult villamos dilemmája, és a magyar büntetőjog

„Az önvezető autó emberi befolyás nélkül, csak digitális technológiára támaszkodva közlekedik az utakon. Felismeri a környezetét, önmagát navigálja, elkerüli a közlekedési dugókat és csökkenti a balesetek valószínűségét, és habár elterjedésük országunkban még valószínűleg a távoli jövő zenéje, önműködő voltuk számtalan megválaszolatlan kérdést hagy maga után. A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy kinek a cselekménye alapján állapítható meg büntetőjogi felelősség, illetve milyen információt kellene betáplálni a járműbe, ha többféle úton lehet elhárítani egy balesetet, és szinte biztos, hogy valakinek meg...

Részletek

Mire jó ma egy önvezető autó? Az önvezető autók jelenlegi szabályozásának kérdései és kritikái

„Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az Mesterséges Intelligenciát felhasználó önvezető autók szabályozása során felvetődő jogi kérdéseket abban a hipotetikus esetben, ha a technológia készen állna teljes mértékben a széles körű felhasználásra. Ez még ugyan nem következett be, ám rendkívül közeli a jelenség, így hamar aktuálissá válik a szabályozás adaptációja. A dolgozat egy interdiszciplináris áttekintés arról, hogy a jelenlegi szabályozási környezetbe miként illeszthető be az új technológiai jelenség és milyen anomáliákhoz vezetne a szabályok alkalmazása. Alkotmányjogi szempontból az MI potenciális jogalanyisága merült fel...

Részletek

Konferenciafelhívás: Az új technológiák hatása a demokráciára

„Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete (NKE ITKI) 2022 tavaszán ismét megrendezi éves konferenciáját a technológiai fejlődésnek az államra, a társadalomra és a jogra gyakorolt hatásával összefüggő témák megvitatására. 2020-ban és 2021-ben két konkrét „felforgató technológia” volt konferenciáink terítékén: a mesterséges intelligencia és az internetes platformok. Idén, konkrét technológia meghatározása nélkül, egy kulcsfontosságú hatásterületet, a demokráciát választottuk fókuszpontnak. Azt kívánjuk körbejárni, hogy az új technológiák milyen hatással járnak a demokrácia működésére és...

Részletek

Online kerekasztal a mesterséges intelligencia és a jog viszonyáról

„Sokat hallottál már a mesterséges intelligencia alapú jogi szoftverekről, de soha nem beszéltél még olyannal, aki használta is őket? Úgy gondolod, hogy komoly kockázatai lehetnek az MI jogban való használatának, de nem tudod pontosan mik is ezek a kockázatok? Van egy jó hírünk: ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz majd egy közelgő online kerekasztalon, ahol angolszász szakértők fognak beszélgetni a témáról. Az NKE Információs Társadalom Kutatóintézet és a The Center for the Study of New Security Challenges (CSNSC) „The use of artificial...

Részletek

A mesterséges intelligencia egészségügyi jogi és etikai dimenziói

„A tanulmány vizsgálja a mesterséges intelligencia és az egészségügyi jog eges vetületeit, elsősorban a fejlesztés, a klinikai kutatás és az engedélyeztetés, a forgalmazás, az egészségügyi ellátórendszerben való működés során. A vizsgálódás tárgya alapvetően az egészségügy területén használt, úgynevezett szűk MI (artificial narrow intelligence – ANI) rendszerek, amelyek az egészségügyben valós adatbázisok feldolgozása során gépi tanulási (machine learning – ML) vagy mély tanulási (deep learning) módszerek révén működnek. Ilyen detektív, azaz múltbeli és mérhető számításokon alapuló, vagy előre meghatározott paraméterek és protokollok mentén...

Részletek

Digitális jogalkalmazás – Tanulmánykötet workshop és kéziratviták 2. forduló

„Az NKE Információs Társadalom Kutatóintézet Digitális Jogalkalmazás kutatási projektje év végén tervezi megjelentetni a „Jogi technológiák – digitális jogalkalmazás” munkacímű kötetét. A kötet kéziratait a kutatócsoport külső érdeklődők számára is nyitva álló kéziratvitákon beszéli meg. Az első alkalomra 2021. szeptember 16-án került sor. A második alkalommal sorra kerülő workshopon újabb négy kéziratot beszél meg a kutatócsoport. A kéziratvita menete az, hogy a tanulmányt a szerző 10 percben bemutatja, majd egy felkért bíráló 10 percben kifejti az írásról a véleményét, amelyet 10 perc...

Részletek

Legaltech jóslatok: mi jött be és mi nem? 2. rész: jóslatok, amelyek (egyelőre) nem jöttek be

„A jogi technológiával foglalkozó weboldalak és tanácsadó cégek időről időre szinte kötelességszerűen teszik közzé jóslataikat azzal kapcsolatban, hogy rövid, vagy középtávon melyek lesznek a meghatározó trendek a jogi informatika (Legaltech) területén. Érdekes olykor számvetést készíteni, hogy az elmúlt években milyen jóslatok hangzottak el, és ezek közül melyek látszanak beigazolódni, és melyek nem. A bejegyzés első részében azzal foglalkoztunk, hogy mi az ami bevált a jóslatok közül. Ebben a második részben azokat a jóslatokat sorolom fel, amelyek - úgy tűnik - egyelőre nem igazolódtak...

Részletek

Etikus és biztonságos mesterséges intelligencia

„A mesterséges intelligencia (MI) megjelenése a 21. század egyik meghatározó eseménye. Munkánk, életünk, életmódunk és vitathatatlanul emberi kapcsolataink is gyökeresen átalakulnak az intelligens gépek korában. Jelen cikk az MI etikai, biztonságossági és jogi dilemmaival foglalkozik. Célunk az, hogy felhívjuk a figyelmet néhány fontos problémára, amelyeket minél hamarabb meg kellene oldanunk. Különben az MI beilleszkedése a komplex és diverz társadalmi rendszereinkbe potenciálisan katasztrófához vezethet.” Forrás: Etikus és biztonságos mesterséges intelligencia; Boncz Bettina, Szabó Zs. Roland; Magyar Tudomány; 2021/09

Részletek

Kódok és kódexek: az algoritmusokkal támogatott jogi döntéshozatal kérdései

„...I. Algoritmusok és jogalkalmazás A mesterséges intelligencia fő alkalmazási területe az információk rendezése, elemzése és a döntéshozatal segítése. Nem csoda, ha alkalmazása számtalan közjogilag is releváns kérdést vet fel, például a tisztességes eljárás, az átláthatóság vagy éppen a diszkrimináció tilalma kapcsán. Régóta igaz, hogy a jogalkalmazók gyakrabban fordulnak jogi adatbázisokhoz, mint a joganyagok hivatalos forrásaihoz. Így előfordulhat, hogy a szolgáltatók által elkövetett hiba alakítja a gyakorlatot. A korábbi írásban említett, amerikai büntetőjogi példák sorát folytatva: az Egyesült Államokban nemrég látott napvilágot egy...

Részletek
Page 1 of 3 1 2 3