Találat: Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia

Elkészült a közlekedési rendszer tervszerű fejlesztésének alapdokumentuma

„ A kormány elfogadta és honlapján közzétette a 2030-ig szóló és 2050-ig tartó távlati kitekintést is tartalmazó Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát. A dokumentumot a fejlesztési tárca az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) brüsszeli elfogadásának érdekében megküldi az Európai Bizottságnak. A szakminisztérium október végéig kormánydöntésre beterjeszti a 2014 és 2020 közötti időszakban előkészítésre és kivitelezésre javasolt közúti és vasúti fejlesztések indikatív projektlistáját is. A 2007-2013-as programban előkészített, de meg nem valósított beruházásokat a jelenlegi ciklusra kell betervezni. A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiára alapvető...

Részletek

A Kormány 1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozata a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiáról

„1. A Kormány a) a közlekedési ágazat közép-, hosszú és nagytávú céljainak meghatározása, a közlekedéssel összefüggő gazdasági, társadalmi, környezeti és területhasználati folyamatok tervezhetőségének biztosítása érdekében megtárgyalta és elfogadta a 2030-ig terjedően – 2050-ig távlati kitekintéssel – elkészített „Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia” című stratégiai tervdokumentumot és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy azt a 2014–2020 közötti Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elfogadása érdekében küldje meg az Európai Bizottság részére; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: 2014. október 31. b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy...

Részletek