közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Változik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata

Szerző: 2014. április 13.No Comments

„…(2) Az NFM utasítás 1. melléklet 2. függelék 4.6.2.1. b) pontja a következő 32–34. alponttal egészül ki:
(Monitoring és Pénzügyi Főosztály
Funkcionális feladatai körében:)
„32. ellátja a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret előirányzatai, valamint a 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai vonatkozásában, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott előirányzatok vonatkozásában a pénzügyi ellenjegyző, továbbá az érvényesítő feladatokat;

(Szabályossági és Pénzügyi Főosztály
Funkcionális feladatai körében:)
„27. ellátja a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret előirányzatai, valamint a 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai vonatkozásában, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott előirányzatok vonatkozásában a pénzügyi ellenjegyző, továbbá az érvényesítő feladatokat;…”

Forrás:
A nemzeti fejlesztési miniszter 13/2014. (IV. 9.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (VII. 12.) NFM utasítás módosításáról; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 19. szám, 2014. április 9.; 2102-2103. oldalak (pdf)