Találat: nonprofit szervezetek

Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata, 2012

„A nonprofit szektor teljes körű statisztikai megfigyelése az 1990-es évek elején kezdődött. A szervezetek mintegy kétharmada helyi szinten működik, vagyis földrajzi hatóköre megegyezik a helyi önkormányzatok igazgatási és ellátási körzetével. Az önálló vizsgálat adatszolgáltatói a települési önkormányzatok voltak, és a különböző kapcsolati formák létét, intenzitását pedig mennyiségi ismérvek alapján kíséreltük meg feltárni. A Műhelytanulmányok sorozat 7. köteteként megjelent kiadványunk célja elsősorban nem a mélyebb összefüggések konkrét időszakra vonatkozó ok-okozati vizsgálata, hanem a statisztikai adatgyűjtésekből a lehető legrészletesebb, másodlagos felhasználásra, mutatók és indikátorok...

Részletek