Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalomtársadalom

Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata, 2012

Szerző: 2015. június 10.No Comments

„A nonprofit szektor teljes körű statisztikai megfigyelése az 1990-es évek elején kezdődött. A szervezetek mintegy kétharmada helyi szinten működik, vagyis földrajzi hatóköre megegyezik a helyi önkormányzatok igazgatási és ellátási körzetével. Az önálló vizsgálat adatszolgáltatói a települési önkormányzatok voltak, és a különböző kapcsolati formák létét, intenzitását pedig mennyiségi ismérvek alapján kíséreltük meg feltárni.

A Műhelytanulmányok sorozat 7. köteteként megjelent kiadványunk célja elsősorban nem a mélyebb összefüggések konkrét időszakra vonatkozó ok-okozati vizsgálata, hanem a statisztikai adatgyűjtésekből a lehető legrészletesebb, másodlagos felhasználásra, mutatók és indikátorok képzésére alkalmas alapinformációs rendszer előállítása volt.”

Forrás:
Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata, 2012; Sebestény István; Központi Statisztikai Hivatal; Műhelytanulmányok, 7.; 2015. június 3.(pdf)
Kapcsolódó táblázatok (xls)