Találat: nyilvántartások

A Kormány 1078/2018. (III. 13.) Korm. határozata az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

„A Kormány az állami és önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növelése, valamint a kormányzati döntéshozatal támogatása érdekében egyetért az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter (a továbbiakban: Közfeladat-kataszter) KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 – „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” – projekt keretében, európai uniós forrásból történő megvalósításával. Ezzel összefüggésben a Kormány 1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen a Közfeladat-kataszter informatikai felületének kialakításáról; Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: 2018. november 1. 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen részletes...

Részletek

A Kormány 1077/2018. (III. 13.) Korm. határozata a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról

„A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a bürokráciacsökkentés érdekében gondoskodjon arról, hogy a közigazgatási hatóságok által meghozott döntésekben szereplő, a központi költségvetést megillető fizetési kötelezettségek nyilvántartása országosan egységesen történjen, e fizetések egyetlen számlára legyenek teljesíthetők, és e számla tekintetében – a végrehajtás elrendelésétől függően – kizárólag az állami adó- és vámhatóság ellenőrizze a befizetések megtörténtét. Felelős: nemzetgazdasági miniszter, igazságügyi miniszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, belügyminiszter Határidő: 2019. január 1...” Forrás: A Kormány 1077/2018. (III. 13.) Korm. határozata a központi költségvetést megillető kötelezettségek...

Részletek