közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1077/2018. (III. 13.) Korm. határozata a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról

Szerző: 2018. március 15.No Comments

„A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a bürokráciacsökkentés érdekében gondoskodjon arról, hogy a közigazgatási hatóságok által meghozott döntésekben szereplő, a központi költségvetést megillető fizetési kötelezettségek nyilvántartása országosan egységesen történjen, e fizetések egyetlen számlára legyenek teljesíthetők, és e számla tekintetében – a végrehajtás elrendelésétől függően – kizárólag az állami adó- és vámhatóság ellenőrizze a befizetések megtörténtét.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter, igazságügyi miniszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, belügyminiszter
Határidő: 2019. január 1…”

Forrás:
A Kormány 1077/2018. (III. 13.) Korm. határozata a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 36. szám; 2018. március 13.; 1648. oldal (PDF)