Skip to main content

Találat: önkormányzati hálózatok

Magyar önkormányzatok részvétele az európai önkormányzati hálózatokban

„...Dolgozatom témája az európai önkormányzatok egymással történő kapcsolatépítése, főként annak elemzése, hogy a hazai önkormányzatok miként vesznek részt, hogyan tudják „használni” ezeket az együttműködéseket. Témaválasztásom oka, hogy az önkormányzatok között kialakuló és működő hálózatok számos lehetőséget kínálnak az önkormányzatok számára. Kiemelt jelentősége van ezeknek az új típusú együttműködéseknek a tapasztalatcsere, „jó gyakorlat” átvétele szempontjából. A hazai önkormányzatok viszonylag kevés tapasztalattal rendelkeznek a kapcsolattartás e formájának gyakorlásában. Az ilyen jellegű önkormányzatok közti európai hálózatokban való részvétel mechanizmusait, az abban rejlő lehetőségek kihasználását illetően...

Részletek