Találat: program értékelés

A Kormány 1559/2016. (X. 13.) Korm. határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tapasztalatainak érvényesítéséről

„A Kormány egyetért azzal, hogy az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program végrehajtásának tapasztalatait a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során érvényesítsék. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök” Forrás: A Kormány 1559/2016. (X. 13.) Korm. határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tapasztalatainak érvényesítéséről; Magyar Közlöny; 2016. évi 155. szám; 2016. október 13.; 70486. (pdf)

Részletek

Európai Számvevőszék: kudarc volt a technikai segítségnyújtás a mezőgazdaság és vidékfejlesztés terén

„Az Európai Számvevőszék ma közzétett jelentése rámutat, hogy sem az Európai Bizottság, sem az Európai Unió tagállamai nem tudták bemutatni, hogy a technikai segítségnyújtásnak a mezőgazdaság és vidékfejlesztés terén történő felhasználása mennyiben járul hozzá a költségvetési hatékonysághoz és a közös agrárpolitika célkitűzéseinek eléréséhez. A technikai segítségnyújtás az adminisztratív kapacitás fejlesztésére és az ehhez kapcsolódó költségekre vonatkozóan nyújt szakértői támogatást és finanszírozási forrásokat a kormányzati szerveknek. Annak ellenére, hogy adminisztratív költségeket is fedezhet, a technikai segítségnyújtás nem használható adminisztratív kiadások helyettesítésére, ha nem...

Részletek

Az Európai Számvevőszék elégedetlen a vidékfejlesztési projektek költségeivel

„Az Európai Számvevőszék által ma közzétett jelentés szerint az uniós tagállamok a vidékfejlesztési projektek támogatásakor jelentős megtakarításokat érhetnének el és jobb értékarányosságot biztosíthatnának. Noha a Számvevőszék számos hiányosságot állapított meg a vidékfejlesztési támogatások költségeinek tagállami ellenőrzésében, olyan működőképes és költséghatékony módszereket is talált, amelyeket szélesebb körben lehetne alkalmazni. A Bizottság a megállapításokkal egyetértve szándékát fejezte ki, hogy a vidékfejlesztési programok új generációja keretében együttműködjön a tagállamokkal a vidékfejlesztési költségek ellenőrzésének javítása érdekében. „A szóban forgó összegek jelentősek, ezért az uniós költségvetést kezelő...

Részletek