Skip to main content
közigazgatás: külföldönterületfejlesztésUncategorized

Az Európai Számvevőszék elégedetlen a vidékfejlesztési projektek költségeivel

Szerző: 2014. december 16.december 20th, 2014No Comments

„Az Európai Számvevőszék által ma közzétett jelentés szerint az uniós tagállamok a vidékfejlesztési projektek támogatásakor jelentős megtakarításokat érhetnének el és jobb értékarányosságot biztosíthatnának. Noha a Számvevőszék számos hiányosságot állapított meg a vidékfejlesztési támogatások költségeinek tagállami ellenőrzésében, olyan működőképes és költséghatékony módszereket is talált, amelyeket szélesebb körben lehetne alkalmazni. A Bizottság a megállapításokkal egyetértve szándékát fejezte ki, hogy a vidékfejlesztési programok új generációja keretében együttműködjön a tagállamokkal a vidékfejlesztési költségek ellenőrzésének javítása érdekében.

„A szóban forgó összegek jelentősek, ezért az uniós költségvetést kezelő valamennyi szereplőnek – azaz a Bizottságnak és a tagállamoknak – arra kell összpontosítaniuk, hogy a megfelelő termékeket a legjobb áron szerezzék be” – jegyezte meg Kevin Cardiff, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. „A vidékfejlesztés terén sokkal nagyobb megtakarításokat lehet elérni, ha ellenőrzés alatt tartjuk a költségeket: ha az egyes beruházásoknál csak néhány száz eurót is megspórolunk, azzal összességében több millió eurós megtakarítást is elérhetünk. Minden megtakarított százalék 2020-ra 500 millió euró összegű teljes hasznot eredményezne.”

A tagállamok a 2007–2013-as időszakra programozott 100 milliárd eurós uniós vidékfejlesztési kiadások közel felét a mezőgazdasági termelők, vidéki vállalkozások, egyesületek és helyi hatóságok számára nyújtott, a beruházási költségekre és más projektekre vonatkozó támogatásokra fordították.

Az uniós számvevők megállapították, hogy már most is a tagállamok rendelkezésére áll néhány hatásosabb módszer a támogatások költségeinek ellenőrzéséhez, ám ezeket nem alkalmazzák széles körűen. Emiatt a tagállamok kontrollrendszerei elsősorban a pályázatokban feltüntetett tételek és munkafolyamatok áraira összpontosítottak, és nem fordítottak ugyanennyi figyelmet arra, hogy maguk a tételek megfelelőek-e. A gyakorta időigényes ellenőrzések kevés bizonyosságot nyújtottak arról, hogy a jóváhagyott költségek ésszerűek-e. Egyes tagállamok például a költségeket a gyártók olyan listaáraival vetették össze, amelyek 25–30%-kal meghaladták a tényeges piaci árat.

A számvevők megállapították, hogy a Bizottság a 2007–1013-as programozási időszak indulásakor nem nyújtott iránymutatásokat és nem adott tájékoztatást a helyes gyakorlatról, ezáltal nem gondoskodott arról még a nagy volumenű támogatások jóváhagyása előtt, hogy a tagállamok rendszerei hatásosan működjenek. 2012 óta azonban a Bizottság aktívabb és jobban koordinált megközelítést alkalmaz. Ha ezt tovább folytatják és nagyobb hangsúlyt fektetnek a gazdaságosságra, az a 2014–2020-as programozási időszakban jobb pénzgazdálkodást eredményezhet.
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

„A gazdaságosság elvének alkalmazása: az Unió által finanszírozott vidékfejlesztési projektekre nyújtott támogatások költségeinek ellenőrzés alatt tartása” című, 22/2014. sz. különjelentésében a Számvevőszék azt vizsgálta, hogy a Bizottság és a tagállamok a leghatásosabb módszereket alkalmazták-e a vidékfejlesztési támogatások költségeinek ellenőrzés alatt tartására.
Az ellenőrzés az Unió vidékfejlesztési politikájának költségeire irányult. Ennek keretében a Számvevőszék elsősorban a mezőgazdasági termelők, vidéki vállalkozások, a vidéki területek helyi hatóságai és egyéb szervezetei számára nyújtott, a beruházási költségekre és más projektekre vonatkozó támogatásokat ellenőrizte. Ezeket a 2007–2013-as időszakra programozott 100 milliárd eurós uniós kiadások közel felét kitevő támogatásokat a tagállami hatóságok kezelték a Bizottság felügyeletével.

2014-re a 15 legnagyobb vidékfejlesztési program mindegyike rendelkezett a vidékfejlesztési költségek ellenőrzésére szolgáló szabályok által megkövetelt alapvető rendszerekkel. Az alkalmazott módszerek különbözőek voltak, és a Számvevőszék több jól kialakított módszert is azonosított egyes kockázatok kezelésére. Amint azonban arra a jelentés IV. mellékletében található áttekintés is kitér, ezek a fő kockázatok tekintetében hiányosságokkal küzdöttek, ezért általánosságban kijelenthető, hogy a vidékfejlesztési támogatások költségeit nem ellenőrizték megfelelően. A mind a 88 vidékfejlesztési programmal kapcsolatos információk elemzése arra utal, hogy az Unió egészében hasonló helyzet áll fenn.

A vidékfejlesztési költségek kontrollrendszereinek kialakításában észlelt főbb hiányosságok a következő kockázatok megfelelő kezelésének a hiányához kapcsolhatók:
o túlzott műszaki tartalom
o a támogatások jóváhagyása túl magas árakon alapul
o a projektet érintő változások esetén előfordulhat, hogy a ténylegesen megtérített költségek nem ésszerűek o a követelmények és ellenőrzések szintje nem illeszkedik megfelelően a kockázat mértékéhez

A Számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy a költségek ellenőrzésére szolgáló jobb módszerek jelentős lehetőséget nyújtanának valódi megtakarítások elérésére a vidékfejlesztési projektekre nyújtott támogatás terén a 2014–2020-as programozási időszakban. Ezeket a megtakarításokat további projektek finanszírozására lehetne fordítani, amivel növelhető lenne az output, több eredményt lehetne elérni, és nagyobb mértékben valósulnának meg a célok. A Számvevőszék megállapította továbbá, hogy az azonosított kockázatok csökkentésére vonatkozóan működőképes és költséghatékony megoldások állnak rendelkezésre, amelyek közül a legtöbbet néhány vidékfejlesztési program már be is vezetett. A jelentés, a legfőbb kockázatok tükrében, több bevált gyakorlatot is bemutat.

A rendszerek megfelelő kialakítása csak az első lépés. A rendszerek gyakorlati megvalósítása is alapvető fontosságú. A Számvevőszék ezért azt ajánlja, hogy a Bizottság és a tagállamok még az új programozási időszak elején ellenőrizzék, hogy a rendszerek a jelentésben hangsúlyozott kockázatok vonatkozásában hatékonyan és hatásosan működnek-e.

A Bizottság a megállapításokkal egyetértve szándékát fejezte ki, hogy az új vidékfejlesztési programok keretében együttműködjön a tagállamokkal a vidékfejlesztési költségek ellenőrzésének javítása érdekében.”

Forrás:
Vidékfejlesztés: az Európai Számvevőszék olyan bevált gyakorlatokat azonosított, amelyek révén a projektek támogatásakor lehetőség van valódi megtakarítások elérésére; Európai Számvevőszék, sajtóközlemény; 2014. december 15. (pdf)
Achieving economy: keeping the costs of EU‐financed rural development project grants under control; European Court of Auditors; Special Report n° 22/2014; 2014. december 12. (pdf)