Találat: területi számjelrendszer

15/2019. (XI. 27.) MvM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

„A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet D) pont 3. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. § A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A települések területi számjele két részből áll: a) a településazonosító törzsszámból és b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek...

Részletek