közigazgatás: magyartörvények, határozatok

15/2019. (XI. 27.) MvM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Szerző: 2019. december 2.No Comments

„A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet D) pont 3. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A települések területi számjele két részből áll:
a) a településazonosító törzsszámból és
b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők:
ba) a megyét,
bb) a főváros kerületeit,
bc) a település jogállását,
bd) a megyeszékhelyet,
be) a jogállás 2005-öt,
bf) a statisztikai nagyrégiót,
bg) a régiót,
bh) a NUTS szintet,
bi) a járást,
bj) az agglomerációt,
bk) a borrégiót,
bl) a borvidéket,
bm) a turisztikai régiót,
bn) a világörökségi helyszínt,
bo) a világörökségi helyszín védőövezetét,
bp) a nemzeti parkot,
bq) a kedvezményezett településeket,
br) a kedvezményezett járásokat,
bs) a szabad vállalkozási zónákat,
bt) a területfejlesztési szempontból kiemelt térségeket
jelölő kód.”

2. § A KIM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendeletnek a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról szóló 15/2019. (XI. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően teljesített, először a 2019. tárgyévre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során kell alkalmazni…””

Forrás:
15/2019. (XI. 27.) MvM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2019. (XI. 27.) MvM rendelete a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 190. szám; 2019. november 27.; 7986-8037. o. (PDF)