Skip to main content

Találat: ügyészség

Az Országgyűlés több mint negyven javaslatról fog dönteni a héten

„Az Országgyűlés hétfőtől csütörtökig tartó négynapos üléssel zárja aktuális őszi ülésszakát. A képviselők szerdán több mint negyven javaslatról döntenek. A parlament honlapján elérhető napirendi indítvány alapján az ülés hétfőn 13 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Az interpellációk ezúttal is az első ülésnapon hangozhatnak el, ezúttal hatvan percben, hasonlóan az azonnali kérdésekhez, míg a kérdésekre harminc perc áll majd rendelkezésre. A Ház kedden reggel ugyancsak napirend előtti felszólalásokkal kezdi munkáját, majd a másnap elfogadni tervezett javaslatok utolsó, a benyújtott indítványok módosításairól szóló vitáit...

Részletek

Lezárult az „Ügyészségi eljárások elektronizálása” (EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010) projekt

A Legfőbb Ügyészség 2012. december 11-én az Igazságügyi Palota dísztermében záró rendezvényt tartott az EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010 projekt befejezése alkalmából. A projekt célja egy modulszerűen felépülő, jövőben is flexibilisen bővíthető integrált rendszer létrehozása volt az ügyészségek részére. A rendszer képes lesz az ügyészségre érkező e-mailek és más elektronikus adatok fogadására; az érkezett adatok ügyészségen belüli útját, változását rögzíti, és az adatokat tárolja; az ügyészek munkája során létrejövő határozatokat stb., valamint a társszervek nyilvántartásai számára szükséges ügyészségi adatokat hitelt érdemlően azonosítja, és a címzettek számára...

Részletek

Lezárult a ügyészségi elektronikus irat- és dokumentumkezelő szoftverrel kapcsolatos közbeszerzési eljárás

„Az Ügyészségi eljárások elektronizálása (EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010) elnevezésű, európai uniós fejlesztési forrásokból, illetve a magyar költségvetésből 613.800.000 forinttal finanszírozott projekt megvalósulása során kiírt, az elektronikus irat- és dokumentumkezelő szoftver megírásához és implementálásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A Legfőbb Ügyészség a nyertes ajánlatot tevő AQUIS Informatika Zrt.-vel a vállalkozási és üzemeltetési szerződést 2011. augusztus 1-jén aláírta. ” Forrás: Legfőbb Ügyészség sajtóközlemény, 2011. augusztus 4.

Részletek

A legfőbb ügyész 14/2011. (VII. 21.) LÜ utasítása a szervezeti tanúsítványok és az időbélyegző szolgáltatás bevezetéséről

„A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdése alapján, az ügyészség elektronikus ügyintézésének elősegítése és az elektronikus felhasználók azonosítása céljából a következő utasítást adom ki: 1§ Az utasítás hatálya a Magyar Köztársaság ügyészi szerveire és az Országos Kriminológiai Intézetre terjed ki (1972. évi V. törvény 18. §). 2§ Az utasításban használt a) a biztonságos aláírás-létrehozó eszköz, b) az elektronikus aláírás, c) az időbélyegző, d) a minősített tanúsítvány, valamint e) a tanúsítvány kifejezéseket az elektronikus aláírásról szóló 2001....

Részletek

A belügyminiszter 19/2011. (VII. 21.) BM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

„A Ksztv. 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajzer Károly r. ezredest, a BM Informatikai Főosztály vezetői munkakörének ellátása mellett, miniszteri biztosnak kinevezem. A miniszteri biztos kinevezése az utasítás hatálybalépésétől legfeljebb hat hónapra szól. A miniszteri biztos feladata az Egységes Segélyhívó Rendszer (továbbiakban: ESR) tervezésének és megvalósítása előkészítésének az irányítása, az ezzel összefüggő döntések koordinálása, továbbá a Robotzsaru integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru) fejlesztésével és egyes kormányzati szerveknél, valamint az ügyészségeken és a bíróságokon történő alkalmazása bevezetésével, illetve...

Részletek

Az új honvédelmi törvényjavaslat a közigazgatás szempontjából

„Hende Csaba szólt arról is, hogy a törvényjavaslat átalakítja a megyei védelmi bizottságok vezetését. A kormány kiemelt célkitűzése ugyanis a közigazgatás korszerűsítése érdekében az állami és önkormányzati feladatok egyértelmű, világos szétválasztása. Jelenleg a megyei védelmi bizottságokat a megyei közgyűlés elnöke vezeti, és tagja a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének vezetője, a kormánymegbízott. A gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy e vezetési rend mellett nem elég hatékony az állami fellépés, nem biztosított a hatáskörök és felelősségi területek egyértelmű meghatározása. A javaslat ezért a...

Részletek

TA(MB(v))=TA(MB(TB))(MA(u))=TA(MA(u))=u vagyis digitális aláírás az ügyészségen

"Az e-ügyintézéstől többen is megrettennek. Az ismeretlentől való félelmet viszont ellensúlyozza a jogszabályok tisztelete, és a jogalkalmazók, az ügyintézők, valamint az ügyfelek többsége lassan beletörődik abba, hogy 2012. január 1-jétől az ügyészségnek is át kell térnie az e-ügyintézésre. E kötelezettségét több jogszabály is előírja: 1. Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény kimondja, hogy az ügyészség is köteles elektronikus közszolgáltatást nyújtani, és a törvény 6. §-ának (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől az ügyésznek és az ügyészségi tisztviselőnek használnia kell a...

Részletek

Problémák a rendőri statisztikai adatszolgáltatással

„Kovács Tamás még legfőbb ügyészként levélben kérte Pintér Sándor belügyminisztert, hogy „munkatársai előtt szíveskedjék világossá tenni, a hamis statisztikai adatszolgáltatás miatt a büntetőjogi felelősségre vonás a jövőben elkerülhetetlen”. A meghamisított rendőrségi adatok Kovács szerint már a bűnügyi statisztika hitelességét veszélyeztetik. ... A Legfőbb Ügyészség országos vizsgálata ugyanis tízezres nagyságrendben tárt fel hibákat, hiányosságokat, szándékos torzításokat (statisztikahamisítást). Évi 400 ezerhez közeli bűncselekményszám mellett ekkora mennyiségű valótlan adat viszont már valóban a statisztika egészének a hitelességét kérdőjelezi meg. S ezeket a hamisításokat sok esetben...

Részletek

Navracsics a közigazgatás működésének és a korrupciónak a kapcsolatáról

„A miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter előadásában kifejtette: a jövő évi költségvetésben - "hosszú évek hanyatló periódusa után" - mind az ügyészség, mind a bíróságok büdzséje növekedni fog. ... A bíróságok is jelentős többletre számíthatnak - folytatta -, kezdeményeznek ugyanis egy hárommilliárd forintos, úgynevezett "gyorsító csomagot" a számukra, amely kimondottan az eljárások gyorsításához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését szolgálja. A miniszterelnök-helyettes szólt arról is, hogy terveik szerint még idén benyújtják a parlamentnek az eljárási törvények módosítását szolgáló törvénycsomagot. Emellett dolgoznak egy...

Részletek
Page 1 of 2 1 2