jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

TA(MB(v))=TA(MB(TB))(MA(u))=TA(MA(u))=u vagyis digitális aláírás az ügyészségen

Szerző: 2011. május 20.május 22nd, 2011No Comments

„Az e-ügyintézéstől többen is megrettennek. Az ismeretlentől való félelmet viszont ellensúlyozza a jogszabályok tisztelete, és a jogalkalmazók, az ügyintézők, valamint az ügyfelek többsége lassan beletörődik abba, hogy 2012. január 1-jétől az ügyészségnek is át kell térnie az e-ügyintézésre. E kötelezettségét több jogszabály is előírja:

1. Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény kimondja, hogy az ügyészség is köteles elektronikus közszolgáltatást nyújtani, és a törvény 6. §-ának (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől az ügyésznek és az ügyészségi tisztviselőnek használnia kell a központi elektronikus szolgáltatórendszert.

2. A törvény végrehajtási rendelete, az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről szóló 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján, mindhárom jogalkalmazó szerv, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az általuk folytatott eljárásokban egymással, a többi hatósággal, a védővel és a jogi képviselővel a Központi Rendszeren keresztül tartja az eljárási szabályok szerinti írásbeliséget szükségessé tévő kapcsolatot.

3. A Be. erre vonatkozó módosítása is január 1-jén lép hatályba. A 67/A. §-a két bekezdésben rendelkezik erről. Ez azt jelenti, hogy fél év múlva, a módosítás hatálybalépését követően a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság az eljárásuk során keletkezett valamennyi iratot, így különösen a másik szervhez címzett megkeresést, előterjesztést, indítványt a központi rendszer útján küldik meg. A védő, a jogi képviselő és a képviselőként eljáró ügyvéd a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság felé szintén valamennyi beadványát az ügyfélkapun belépve, a központi rendszer útján továbbítja. E kötelezettség természetesen nem vonatkozik a büntetőeljárásban részt vevő, de a törvényben fel nem sorolt személyekre.

4. Az említett jogszabályokhoz hasonlóan rendelkezik a Ket. (a közigazgatási hatósági eljárásokról és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény) is, mely már ez év január 1-jén hatályba lépett. A törvény a közigazgatási ügyben eljáró hatóságokat az elektronikus úton való kapcsolattartásra kötelezi, és ez egyszerűen azt jelenti, hogy a hatóságok közötti információáramlás hamarosan teljes egészében elektronikus úton fog megvalósulni.

5. A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény alapján, már másfél éve, 2010. január 1-jétől lehetőséget ad arra, hogy a hivatalos iratok elektronikus úton jussanak el az érintettekhez a polgári, a büntető-, a közigazgatási és más hatósági eljárásokban.

A jogszabályok nemcsak lehetőségként említik az e-ügyintézést, hanem 2012 januárjától az ügyészségnek mindenképpen át kell térnie az elektronikus iratkezelésre. Az átálláshoz segítséget is kap: az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében sok száz milliós uniós és állami támogatás érkezett az ügyészségre.”

A projekt vezetője, dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész arról nyilatkozik a cikkben, hogy hogyan halad az átállás, és mit várnak majd az új rendszertől.

Dr. Nagy Tibor Főosztályvezető ügyész, a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály vezetője.

Dr. Nagy Tibor Főosztályvezető ügyész, a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály vezetője.

 

 

Dr. Nagy Tibor
Jogi informatikus szakjogász, a Magyar Jogász Egylet Információs Társadalom Joga Szakosztály társelnöke, az Ügyészek Országos Egyesülete Legfőbb Ügyészségi és Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségi Tagozat vezetője, a The European Sourcebook Project nemzeti levelezője, az EUROSTAT Working Group on Crime and Criminal Justice Statistics tagja.

 

 

Forrás:
TA(MB(v))=TA(MB(TB))(MA(u))=TA(MA(u))=u vagyis digitális aláírás az ügyészségen, Dr. Kiss Anna, Ügyvédvilág, 2011/5. szám
PDF verzió