Találat: védelmi igazgatás

Átláthatóság a védelmi igazgatásban

„A disszertáció egyfajta kísérlet a védelmi igazgatás szervezetei adatvédelemének és az átláthatóság érvényesülése helyzetének feltárására, melyeket az alábbi célok elérésével kívánok teljesíteni: Bemutatni a meghatározó védelmi szervezetek rendszerváltást követő fejlődésének fő irányait, kapcsolódásukat és helyüket a közigazgatás társadalmi feladatainak megoldásához; Megvizsgálni és feltárni az adatvédelem, adatbiztonság és átláthatóság fejlődésének, jogi szabályozottságának helyzetét a közigazgatás területein, elemezni a védelmi igazgatás körében jelentkező sajátosságokat; Az Alaptörvény vonatkozó előírásaiból kiindulva, a jogszabályi rendelkezésekre alapozva, az információszabadságra és a közhatalom nyilvánosságára figyelemmel elemezni és értékelni a...

Részletek