Skip to main content
jogközigazgatás: magyarszakirodalom

Átláthatóság a védelmi igazgatásban

Szerző: 2014. szeptember 28.No Comments

„A disszertáció egyfajta kísérlet a védelmi igazgatás szervezetei adatvédelemének és az átláthatóság érvényesülése helyzetének feltárására, melyeket az alábbi célok elérésével kívánok teljesíteni:

  • Bemutatni a meghatározó védelmi szervezetek rendszerváltást követő fejlődésének fő irányait, kapcsolódásukat és helyüket a közigazgatás társadalmi feladatainak megoldásához;
  • Megvizsgálni és feltárni az adatvédelem, adatbiztonság és átláthatóság fejlődésének, jogi szabályozottságának helyzetét a közigazgatás területein, elemezni a védelmi igazgatás körében jelentkező sajátosságokat;
  • Az Alaptörvény vonatkozó előírásaiból kiindulva, a jogszabályi rendelkezésekre alapozva, az információszabadságra és a közhatalom nyilvánosságára figyelemmel elemezni és értékelni a rendőrségi és katasztrófavédelmi szervezetek közérdekű adatkezelési gyakorlatát, annak esetlegesen negatív, illetve pozitív vonásait, és javaslatokat kidolgozni az esetleges negatív gyakorlat megszüntetésére;
  • A biztonság, biztonságpolitika, információszabadság tartalmának és működésének összevetésével feltárni azokat az összefüggéseket, melyek befolyásolják – erősítik vagy gyengítik – az átláthatóság alakulását.
  • Az érintett védelmi szervezetek különböző szintjein megvizsgálni és bemutatni az ügyviteli minősítés rendszerét és gyakorlatát, az adatkezelés átláthatóságát, a közérdekű információkról szóló tájékoztatás megvalósulását;
  • Feltárni azokat az ellentmondásokat, melyek az átláthatóság érvényesítésének akadályát képezik;
  • Kimunkálni azokat a javaslatokat, melyek felhasználása a védelmi igazgatás területén elősegíthetik az adatvédelem, adatbiztonság és átláthatóság komplex megvalósítását.

Forrás:
Átláthatóság a védelmi igazgatásban; Péterfalvi Attila; Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 2014. szeptember 29. (pdf)