Találat: elektronikus közszolgáltatások

Megjelent az adózói életúttal kapcsolatos információk elérhetővé tétele érdekében kiírt felhívás

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az ”Adózói életúttal kapcsolatos információk elérhetővé tétele” című, EKOP-2.1.18 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. A rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 1 000 000 000 forint. A projektjavaslat benyújtására 2012. augusztus 31. és 2012. szeptember 30. között van lehetőség.” „...A projekt keretében két részprojekt valósul meg. I. Adózói életút modellhez kapcsolódó fejlesztési igények az adóigazgatási rendszerekben Az EKOP „2.1. Ügyfelek számára szolgáltatási felület biztosítása” beavatkozás elérendő célja többek között, hogy az ügyfelek számára az általános esélyegyenlőség szem előtt tartásával...

Részletek

2012. évi CXVII. törvény az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

„1. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása ... 3. § A Pp. 119. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: „(5) A fél, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személy, valamint azok képviselője írásban vagy a tárgyaláson kérheti, hogy a részére kiadható iratot elektronikus formában az általa megjelölt e-mail címre továbbítsa a bíróság, ha az irat a) elektronikus formában, b) elektronikus okiratként vagy c) a papíralapú okirat...

Részletek

Papírmentes pályáztatást vezet be az NFÜ

„A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) szeptember 1-jétől megkezdi a papírmentes, internetes pályáztatás bevezetését. A pályázók gyors tájékoztatását eredményező új lehetőség lényege, hogy megszűnik a postai úton történő időigényes kommunikáció, levelezés. A pályázattal kapcsolatos döntésekről, értesítésekről figyelemfelhívó elektronikus levelet kap a pályázó, amit az EMIR pályázói tájékoztató felületen lehet megnézni. A kapcsolatot a pályázóval elsődlegesen az NFÜ honlapján lévő pályázói tájékoztató felületen tartják, amely a pályázat befogadásakor kapott egyedi, titkos jelszóval érhető el - emeli ki az NFÜ. Dányi Gábor, az NFÜ innovációs...

Részletek

A közigazgatási és igazságügyi miniszter utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

„1.§ A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2011. augusztus 1. napjától 2012. január 31. napjáig Vetési Ivánt miniszteri biztossá nevezem ki. 2.§ A miniszteri biztos feladata a Nemzeti Egységes Kártyarendszer koncepciójának gondozása, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a megvalósítás összefogása. 3.§ A miniszteri biztos feladata a Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1309/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott bizottság elnöki feladatainak ellátása....

Részletek

Gyakorlati e-közigazgatás oktatás a Corvinuson

„A közigazgatási képzést új távlatokba helyező megoldás eszközeit a Fujitsu Technology Solutions Kft. adományozta és telepítette. Az elektronikus közigazgatás eddig csak elméletben oktatott ismereteit a következő tanévtől a hallgatók a gyakorlatban sajátíthatják el. ... a Fujitsu szakembereinek együttműködésével elkészült az e-rendszerek a közigazgatásban c. tantárgy egyetemi jegyzete, amely szeptembertől tananyag.  A Fujitsu közreműködik az előadások megalkotásában és megtartásában is. A jegyzet több fejezetét, például az elméleti és történeti bevezetőt, valamint a cloud computing közigazgatási alkalmazásainak lehetőségeit összefoglaló tanulmányt a Fujitsu munkatársai írták....

Részletek

Indítvány egyes törvényi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára

Bár a beadvány 2009-es, és az akkori törekvésekre reflektál, de érdemes a szerzők érvelésére odafigyelni, attól függetlenül is, hogy azóta nagy változások voltak. „A. Bevezető Az indítvánnyal érintett valamennyi törvényi rendelkezés célja, hogy az elektronikus ügyintézés megvalósításának jogszabályi hátterét biztosítsa, mind a közigazgatási, mind a bírósági eljárásokban. A rendelkezések egymással tartalmukban alapvetően összefüggenek, egy egységes kormányzati infrastrukturális koncepciót kívánnak megvalósítani, és ez a közös koncepció az, amely azt eredményezi, hogy az elektronikus ügyintézés jogszabályokban megjelenő módja több ponton is megsérti az Alkotmányt....

Részletek

A földügy szerepe a Nemzeti Vidékstratégiában és a korszerű közigazgatásban

„Vándorgyűlést rendez július 7-8-án Budapesten a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT), melynek témája az lesz, hogy milyen szerepe van a földügynek a Nemzeti Vidékstratégiában és a korszerű közigazgatásban. A fórumon Farkas Imre, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) közigazgatási államtitkára beszámol a földügy alapjainak fejlesztéspolitikai kérdéseiről. Ángyán József, a VM parlamenti államtitkára a földügynek a vidékfejlesztésben, különösen a Nemzeti Vidékstratégiában betöltött szerepéről tart előadást. Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára elmondja, milyen szerepe van a...

Részletek

Vastagon fog a közjegyzők számítógépének ceruzája

„Indokolatlan többletköltséget számol fel a fizetési meghagyások kibocsátása iránti kérelemért a Magyar Országos Közjegyzői Kamara informatikai rendszere, amely nem minden esetben biztosítja, hogy a Kamara eljárási díjának alapja a tartozás járulékok nélkül számított értéke legyen. Szabó Máté ombudsman ebben az eljárásban a jogbiztonság, a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét látja. Az ombudsmanhoz benyújtott panaszban az áll, hogy a Kamara olyan jogellenes gyakorlatot alakított ki, mely az eljárás költségeinek indokolatlan növekedését eredményezi, ugyanakkor jelenleg nincs olyan jogi lehetőség, amely szabályszerű eljárás keretében biztosítaná...

Részletek

OEP és KIM egyeztetés az elektronikus közigazgatás fejlesztéséről

„Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főigazgatójával egyeztetett Fekete Gábor, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) helyettes államtitkára. A KIM megszüntetné a párhuzamosságokat a nagy állami adatbázisokban, és össze kívánja hangolni az informatikai rendszereket. Ennek érdekében szabályozási lépéseket tesz, és fejlesztési forrásokat biztosít a közigazgatás szereplőinek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyike azon fontos közigazgatási szereplőknek, amely olyan adatbázissal rendelkezik (TAJ - Társadalombiztosítási Azonosító Jel), melyre nagy volumenű állami szolgáltatás- és pénzügyi finanszírozási rendszer épül. A nagy állami adatbázisok által nyilvántartott adatokról általánosságban elmondható,...

Részletek

Földhivatal Online mindenkinek!

„A TakarNet24 projekt eredményeképpen megvalósult a földügyi szakigazgatás új, korszerű adatszolgáltatási rendszere, amely biztosítja a leggyakrabban igényelt földügyi adatok széles körben történő elérhetőségét. Mostanáig ezek az elektronikus szolgáltatások csak a regisztrált TakarNet felhasználók (bankok, önkormányzatok, ügyvédek, közjegyzők, közintézmények stb.) számára voltak elérhetők. A Földhivatal Online már elérhető az interneten keresztül, akár otthonról is, a szolgáltatások igénybevételéhez mindössze Ügyfélkapu regisztráció szükséges... A szolgáltatások díjfizetés ellenében (interneten keresztül bankkártyás elektronikus fizetéssel) vehetők igénybe. ... Az E-hiteles, vagyis elektronikusan hiteles tulajdoni lap másolat olyan elektronikus...

Részletek
Page 1 of 2 1 2