Skip to main content
jogközigazgatás: magyar

A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és most

Szerző: 2011. május 28.május 29th, 2011No Comments

80 éve jött létre a budapesti jogi karon, az ELTE jogelődjében a Magyar Közigazgatástudományi Intézet. Az ELTE ÁJTK Közigazgatási Jogi Tanszéke erre emlékezve konferenciát és egy azt kísérő kiállítást szervez 2011. június 9–10-én, amelynek fővédnökei Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint Kilényi Géza, az MTA Közigazgatástudományi Szakbizottságának elnöke. Jelentkezni ezen az e-mail címen lehet.

Program

Június 9.
Megnyitó, bevezető előadások
10.30–11.00 Megnyitó; fővédnökök köszöntője
11.00–11.30 A Magyar Közigazgatástudományi Intézet létrehozása a budapesti jogi karon 1931-ben
Mezey Barna CSc egyetemi tanár, az ELTE rektora
11.30–12.00 Közigazgatási kutatások egykor és ma
Fazekas Marianna CSc habil. egyetemi docens, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
12.00–12.30 A „Magyar Közigazgatástudományi Intézet 1931–1945” c. kiállítás megnyitása
Máthé Gábor CSc egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar

A közigazgatás tudományos megközelítései
14.00–14.30 Közigazgatási jogtudomány
Tamás András DSc egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar
14.30–15.00 A közigazgatás alkotmányossága és demokratizmusa (Bibó–Magyary vita)
Kukorelli István DSc egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
15.00–15.30 Közigazgatás összehasonlító nemzetközi vizsgálata
Verebélyi Imre DSc egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

16.00–16.30 A közmenedzsment változásai
Horváth M. Tamás DSc egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
16.30–17.00 Közigazgatás és közpolitika
Jenei György DSc egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
17.00–17.30 A folyamatszemlélet jelentősége az elektronikus közigazgatás fejlesztésében
Balogh Zsolt György PhD egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Emléktábla elhelyezése
Király Miklós dékán, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Június 10.
A közigazgatás működése
9.00–9.30 Állandóság és változás a magyar kormányzati viszonyokban (1990–2011)
Müller György CSc habil. egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar
9.30–10.00 Gondolatok a helyi önkormányzatok fejlődésének perspektíváiról
Kiss László DSc alkotmánybíró, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
10.00–10.30 A közszolgálat változásai
Balázs István CSc habil. egyetemi docens, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar

11.00–11.30 Valló Józseftől napjainkig (A közigazgatási eljárásjog változásai)
Kilényi Géza DSc professor emeritus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
11.30–12.00 A közigazgatási bíráskodás és a közigazgatás külső ellenőrzése
Patyi András PhD habil. egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
12.00–12.30 Közigazgatási jogi felelősség – Mi van a jogon túl?
Nagy Marianna PhD habil. egyetemi docens, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Időpont: 2011 . június 9–10.
Helyszín: ELTE ÁJTK (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Forrás:
ELTE