Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalom

Adminisztratív politika a 2000-es évtizedben

Szerző: 2012. január 8.január 28th, 2013No Comments

„A tanulmány a kormányzati szint „alatti” szervezeti populáció, az ún. ügynökség-típusú szervezetek strukturális jellemzőinek időbeli alakulását vizsgálja. A 2002–2009 közötti idő- szakot felölelő empirikus elemzés fókuszában két kérdés áll. 1. Kimutathatók-e a 2000-es évtizedben az ügynökség-típusú szervezetekre irányuló adminisztratív politika vonatkozásában valamiféle mintázatok vagy trendek, és ha igen, milyenek? 2. E mintázatok – végső soron a kormányzatnak a vizsgált szervezetrendszerre vonatkozó adminisztratív politikája – milyen módon reagáltak a 2006-ot követő pénzügyi és politikai válságjelenségekre? Kimutathatók-e, és ha igen, milyen módon és mértékben, a hasonló típusú szervezetek körében több fejlett államban is megjelenő, az NPM felől egy „poszt-NPM”-típusú, összkormányzatinak nevezhető irányba mutató adminisztratív politika körvonalai?”

Forrás:
Adminisztratív politika a 2000-es évtizedben : Az ügynökség-típusú államigazgatási szervek strukturális dinamikája 2002 és 2009 között, Hajnal György, Politikatudományi Szemle, XX. évfolyam, 2011/3. szám, 54–74. oldalak (pdf)
Lásd még:
NPM/New Public Management (Wikipédia)