Skip to main content

Találat: közigazgatástan

Területi kormányhivatalok 2.0. ? A középszintű államigazgatás továbbfejlesztése 2015-ben

„Jelen tanulmány célja elsősorban az, hogy áttekintést adjon a fővárosi, megyei kormányhivatalok 2015 első felében végrehajtott átalakításáról és az ezzel kapcsolatos alapvető jogszabályi változásokról.” Forrás: Területi kormányhivatalok 2.0. ? A középszintű államigazgatás továbbfejlesztése 2015-ben; Barta Attila; Kodifikáció és közigazgatás; 2015/1, 39-45. oldalak (pdf)

Részletek

Közmenedzsment modellek alkalmazása az Európai Statisztikai Rendszer szervezeteinél

„A szervezés- és vezetéselméleti modellek az Egyesült Államokban már az 1930-as években, Európában csak a második világháborút követően kezdtek terjedni a közigazgatásban, amelyek majd a huszadik század utolsó évtizedeiben átfogó szemléletté alakultak menedzserializmus vagy közmenedzsment (angol kifejezéssel public management1) néven. A közmenedzsment nem más, mint a kormányzati tevékenységek, a társadalmi-gazdasági célkitűzések elérésének irányítása magánvállalati menedzsment eszközök révén. Eleinte a hatékonyság és az eredményesség voltak a közmenedzsment mottói, de mára a társadalom sokat változott és más értékek is előtérbe kerültek. A válság hatására...

Részletek

Ár-teljesítmény arány a norvég kormányzatban

„A jelentés a norvég központi kormányzat értékelésének eredményeit közli. Különösen azokat a reformokat vizsgálja, melyek célja az volt, hogy javítsák a központi kormányzati működés minőségét (jobb teljesítmény) és hatékonyságát (kevesebb pénz). Kiindulva a tényekből és a kvantitatív összevtő mérésekből, a reformok áttekintése után tíz kiválasztott területen ajánlásokat fogalmaznak meg...” Forrás: Value for Money in Government: Norway 2013; OECD; ISBN: 9789264201927, DOI: 10.1787/9789264201927-en; 2013. július 12.

Részletek

A Közpolitikai Kutatások Intézetének alapító okirata

„...4. Az Intézet állami feladatként meghatározott alaptevékenysége, közfeladata Az Intézet feladata különféle közpolitikai kutatások végzése, a kormányzást segítő hazai és nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok feldolgozása, elemzése, és egyéb államigazgatási célú döntés-előkészítési szolgáltatások nyújtása. Az Intézet tevékenységeinek köre részletesen: – Közpolitikai kutatások végzése. – Tematikus szakpolitikai elemzések készítése. – Kormányzással és közigazgatással kapcsolatos kutatások folytatása. – Nemzetközi kutatások folytatása és elemzések készítése. – Önálló adatfelvételek megtervezése,megrendelése, kivitelezése. – Rendszeres és eseti tanulmányok készítése. – Egyéb közpolitikai szolgáltatások kínálása. – Részvétel a tudományos életben és...

Részletek

Új kihívások a közigazgatás-tudományban: Lőrincz Lajos emlékkonferencia

„Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1118 Budapest, Ménesi út 5., Magyary Zoltán terem Időpont: 2012. február 6. (hétfő) 9.00-9.10 Megnyitó Prof. Dr. Patyi András rektor, NKE 9.15– 9.20 Köszöntő Prof. Dr. Lamm Vanda MTA lev.tagja, intézetigazgató, MTA 9.20–9.30 Lőrincz Lajos munkássága, emlékezés a professzor érdemeire Dr. Szamel Katalin (CSc) főiskolai tanár, NKE Moderátor: Dr. Máthé Gábor (CSc), egyetemi tanár, NKE 9.30–9.50 Alkotmány és közigazgatás Dr. habil Varga Zs. András (PhD), tanszékvezető, legfőbb ügyész helyettese, PPKE JÁK, Legfőbb Ügyészség 9.50–10.10 Jogállam és közigazgatás Dr....

Részletek

Adminisztratív politika a 2000-es évtizedben

„A tanulmány a kormányzati szint „alatti” szervezeti populáció, az ún. ügynökség-típusú szervezetek strukturális jellemzőinek időbeli alakulását vizsgálja. A 2002–2009 közötti idő- szakot felölelő empirikus elemzés fókuszában két kérdés áll. 1. Kimutathatók-e a 2000-es évtizedben az ügynökség-típusú szervezetekre irányuló adminisztratív politika vonatkozásában valamiféle mintázatok vagy trendek, és ha igen, milyenek? 2. E mintázatok – végső soron a kormányzatnak a vizsgált szervezetrendszerre vonatkozó adminisztratív politikája – milyen módon reagáltak a 2006-ot követő pénzügyi és politikai válságjelenségekre? Kimutathatók-e, és ha igen, milyen módon és mértékben,...

Részletek

Magyary Zoltán emlék-konferencia: „A magyar közigazgatás megújulása”

Tata Város Önkormányzata, és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság tisztelettel meghívja Komárom-Esztergom Megye településeinek polgármestereit, jegyzőit, önkormányzati képviselőit és a népfőiskola, valamint az érdeklődő civil szervezetek tagjait a hagyományos Magyary Zoltán (1888-1945) emlék-konferenciára, amelynek keretében „A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS MEGÚJULÁSA” mottó jegyében kerülnek megvitatásra az aktuális szakmai kérdések 2011. június 17-én (pénteken) 9 órakor. A program helyszíne: Tata, Polgármesteri Hivatal díszterme (Kossuth tér 1.) PROGRAM 9.00 – Köszöntő: dr. Mikolasek Sándor az MZNT elnöke 9.10 – Megnyitó: Michl József, országgyűlési képviselő, Tata város...

Részletek

Szakmai konferencia a Hatékony állam – szakértő közigazgatás – versenyképes társadalom műhely szervezésében

„ Szakmai konferencia, 2011. június 17. (péntek) Helyszín: Budapest, XI. ker. Ménesi út 5. 304/A. Program 9.00 Köszöntő – Takács Péter, a kutatási műhely vezetőjeként 1. szekció: KORMÁNYZÁS, KORMÁNYZATI SZERKEZET, SZEMÉLYZETI POLITIKA Elnök: Takács Albert (C.Sc., főiskolai tanár, BCE-KIK) 9.10 Kis Norbert (PhD, főiskolai tanár, BCE-KIK): A kormányzati személyzeti politika 9.30 Müller György (C.Sc. habil. egyetemi docens, BCE KIK): A kormány belső viszonyai és testületi jellege 9.50 Borók György (dr. iur., főosztályvezető, KIM): A kormányzati szerkezet változásainak nemzetközi összefüggései 10.10 Szerletics Antal...

Részletek

Változó közigazgatás

„A 21. század elején a közigazgatás növekvő társadalmi szerepe, jelentősége vitathatatlan tény. A piac mindenhatóságába vetett hit már a múlté, az állami, a magán, és a civil szektor szoros együttműködésére, kooperációjára van szükség ahhoz, hogy a gazdasági, társadalmi, szociális, kulturális jólét kívánatos szintje megvalósuljon. Kérdés ugyanakkor, hogy milyen állam az, amely a jog uralmának megőrzése mellett képes a kor szükségleteit megfelelően szolgálni. ... A kötet négy nagy tematikai részre tagozódik. A bevezető fejezetek az állammal kapcsolatos modern elméleteket, az állami feladatok változását...

Részletek

A „Run like a business” jelszó ideológiakritikája

„Ebben a dolgozatban a „Run like a business” jelszó mögött meghúzódó ideológiát kívánom elemezni, bevallottan kritikai éllel. Aki az állam és közigazgatás kérdésével akár csak érintőlegesen is foglalkozott az utóbbi két évtized során az aligha kerülhette el, hogy a fenti jelszóval illetve a mögötte álló ún. Új Közmenedzsment mozgalommal találkozzon. Az Új Közmenedzsment (az angol eredetiből: New Public Managemenet képzett, általában használt rövidítéssel: NPM) lényege, hogy a fel kell hagyni a klasszikus-bürokratikus állami működési móddal.1 Ehelyett a piaci mechanizmus és a vállalatok...

Részletek
Page 1 of 2 1 2