Skip to main content

Találat: Új Közmenedzsment

Kakofónia a közmenedzsmentben. A New Public Management és a Post-New Public Management kapcsolata

„Tanulmányában a szerző arra a kérdésre keresi a választ, hogy a közmenedzsment-tudomány doktrínái, a New Public Management (NPM) és a Post-New Public Management (Post-NPM) milyen viszonyban állnak egymással. Emellett arra is választ kíván adni, hogy a szakirodalomban szintén sűrűn emlegetett neoweberiánius állam (NWS), a Joined-up-Government (JuG) vagy más néven Whole-of-Government (WoG), és a New Public Governance (NPG) irányzatok milyen kapcsolatban állnak egymással és a fenti két doktrínával. Arra a következtetésre jut, hogy a Post-NPM doktrína integrálja mindhárom irányzat főbb állításait. Míg a...

Részletek

Hogyan befolyásolják a közszféra kapacitásai és képességei a járványellenes intézkedések sikerét? (II. rész.)

„Múlt heti hírlevelünkben ismertettük Mariana Mazucato és Rainer Kettel, a University College London (UCL) egyetem közcélú innovációs intézetének (Institute for Innovation and Public Purpose, IIPP) igazgatója és munkatársa tanulmányát arról, hogy az egyes országok közszférájának kapacitásai és képességei milyen módon és mértékben befolyásolták a COVID-19 járvány elleni intézkedések, valamint a járvány okozta gazdasági és társadalmi károk orvoslásának eredményességét (COVID-19 and public-sector capacity – Oxford Review of Economic Policy, Volume 36). A több ország gyakorlatát összevető tanulmány rámutat arra, hogy melyek azok a...

Részletek

Hogyan befolyásolják a közszféra kapacitásai és képességei a járványellenes intézkedések sikerét? – I. rész

„A dokumentum amellett érvel, hogy a pandémia kezeléséhez a kormányoknak (a gyakran hiányzó) dinamikus képességekre és kapacitásokra van szükségük. Ide tartozik az alkalmazkodási és tanulási képesség; a közszolgáltatások és a polgárok igényeinek összehangolására való képesség; a rugalmas termelési rendszerek irányítására való képesség; valamint az adatok és a digitális platformok irányítására való képesség. Az Oxford Review of Economic Policy hasábjain Mariana Mazucato és Rainer Kettel, a University College London (UCL) egyetem közcélú innovációs intézetének (Institute for Innovation and Public Purpose, IIPP) igazgatója és...

Részletek

OECD-értékelés Svédország digitális közigazgatásáról

„A legfejlettebb országokat tömörítő OECD közigazgatási reformmal foglalkozó igazgatósága (Reform of the Public Sector Division of the OECD Directorate for Public Governance) országtanulmányai sorában ezúttal Svédország kormányzatának és közigazgatásának digitális átalakítását vette górcső alá (Digital Government Review of Sweden, 2018). A tanulmánynak egyelőre a fő megállapításait hozták nyilvánosságra, 28 oldalon – ennek fogjuk legérdekesebb elemeit ismertetni. Mindenek előtt érdemes kitérni az OECD általánosan használt elemzési keretére, amely a digitális közigazgatási stratégiák kidolgozásához 12 kulcs-ajánlást fogalmaz meg, három pillérbe rendezve azokat. Az OECD...

Részletek

A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig

„A közigazgatásnak, mint az állam cselekvésének egyik legfőbb jellemzője a folyamatos változás és megújulás. Ezt indokolják az állami szerepkörök változásai és ebből adódóan a közigazgatási feladatok változásai egyaránt. A folyamatosan változó feladatokhoz a közigazgatásnak meg kell találni azokat a szervezeti, eljárási, módszerbeli, technikai és humánerőforrás megoldásokat, melyek alkalmazásával jogszerűen, szakszerűen, hatékonyan, eredményesen és költségtakarékos módon tudja társadalmi rendeltetését betölteni. A közigazgatás-tudomány különböző irányzatainak története és érvényesülése mutatja azt, hogy mekkora társadalmi erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy az egymással néha ellentétes követelmények érvényesülése...

Részletek

„Új Közmenedzsment és munkaügyi kapcsolatok a magyar közszolgálatban” (szakmai fórum)

„Meghívó Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Tudományos Bizottságának Munkaügyi Kapcsolatok Albizottsága és a Corvinus Egyetem Közgazdálkodás és Közpolitika valamint Emberi Erőforrások Tanszékei közös szakmai fórumára, melyet „Új Közmenedzsment és munkaügyi kapcsolatok a magyar közszolgálatban” címmel rendeznek, 2015. szeptember 21.-én 10 órai kezdettel a Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának az Akvárium-teremben (Budapest, IX. Közraktár u. 4-6., I. emelet) Merre tart a magyar közigazgatás átalakítása? Mennyiben érvényesül az Új Közmenedzsment felfogás az átalakulás során? Ebbe az irányba mutatnak-e az állásbiztonság meggyengítését, a közigazgatás politikus vezetőinek...

Részletek

Véghajrában az olasz közigazgatási reform

„Az olasz politikai elit továbbra sem tétlen, és sorra dolgozza ki a Renzi-kormány lassan már védjegyének számító reformokat. A közigazgatás hatékonyabbá tételét célzó reformot a közelmúltban fogadta el a szenátus, jelenleg a képviselőháznál van a labda. A közigazgatás átalakítását célzó törvényjavaslat más reformok mellett már lassan egy éve napirenden van. A reform számos intézkedést tartalmaz, amelyek célja elsősorban a közigazgatás szakmai színvonalának emelése és a közigazgatás költségeinek racionalizálása. A közigazgatás egyszerűsítésének, racionalizálásának jelentőségét mutatja Olaszországban, hogy 2011 óta külön „közigazgatási és közigazgatás-egyszerűsítési...

Részletek

Közmenedzsment modellek alkalmazása az Európai Statisztikai Rendszer szervezeteinél

„A szervezés- és vezetéselméleti modellek az Egyesült Államokban már az 1930-as években, Európában csak a második világháborút követően kezdtek terjedni a közigazgatásban, amelyek majd a huszadik század utolsó évtizedeiben átfogó szemléletté alakultak menedzserializmus vagy közmenedzsment (angol kifejezéssel public management1) néven. A közmenedzsment nem más, mint a kormányzati tevékenységek, a társadalmi-gazdasági célkitűzések elérésének irányítása magánvállalati menedzsment eszközök révén. Eleinte a hatékonyság és az eredményesség voltak a közmenedzsment mottói, de mára a társadalom sokat változott és más értékek is előtérbe kerültek. A válság hatására...

Részletek

A városirányítás kihívásai

„Jelen cikk a helyi szinten ellátandó közfeladatokkal kapcsolatos azon tendenciákat igyekszik bemutatni, melyek a piacosított helyi közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fenntarthatósági, hatékonysági és demokratikus problémákra keres megoldásokat. A helyzet kezelésére számos településen éltek a visszaszervezés lehetőségével, amely viszont alapvető intézményi változásokat kell, hogy hozzon városirányításban. ... Az ezredfordulót megelőző időszak a közszféra visszahúzódásának, illetve szisztematikus lebontásának időszaka volt, a magánszolgáltatók számtalan formában kaptak lehetőséget arra, hogy a közösség elvárásainak megfelelő feltételekkel nyújtsanak bizonyos alapvető szolgáltatásokat. Napjainkban ehhez hasonlóan globális mértékű az a felismerés,...

Részletek

A magyar közigazgatás értékei nem ma keletkeztek

„Az ügyfélközpontúság egyoldalú előtérbe tolásával és a közhatalmi eszközök gyengítésével az állam egy idő után nem tudja érvényesíteni a közérdeket szolgáló akaratát. Ennek ellenére számos pozitív hozadékkal is bírt a közigazgatási irányváltás: a közigazgatás nyitottabbá válása, az empátia kialakulása mellett az eljárásjogi módszerek és a hozzáállás is megváltoztak. A Rádió Orient műsorában Balázs István tanszékvezető elmondta, jó közigazgatási hagyományaink vannak. A közigazgatás kapcsolatrendszeréből az új közmenedzsment révén kiemelkedett az ügyfélközpontúság. A Rádió Orient műsorában Balázs István elmondta, a közigazgatás ennél sokrétűbb tevékenység,...

Részletek
Page 1 of 2 1 2