közigazgatás: magyar

Kiemelt Projektek Menetrendje – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Szerző: 2012. február 2.július 5th, 2012No Comments
Azonosító kód Kiemelt címe Keret (Mrd Ft) Kiemelt tervezési felhívás kiadásának várható időpontja
ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása 0,80 2012. január
ÁROP Roma felzárkózás módszertani támogatása 1,00 2012. január
ÁROP Kormányhivatalok szervezetfejlesztése 2,10 2012. január
ÁROP Járási államigazgatás rendszerének megtervezése 0,30 2012. január
ÁROP A közigazgatási idegen szaknyelvi fejlesztési rendszer létrehozása 0,33 2012. január
ÁROP Közigazgatási Vezetői Akadémia 0,30 2012. január
DAOP Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 4,50 2012. január
DDOP Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 3,00 2012. január
ÉAOP Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 10,82 2012. január
EKOP A szakrendszereknek (beleértve az igazságszolgáltatást is) a módosult követelményeknek való megfeleléshez szükséges fejlesztéseket szolgáló kiemelt projekt keret 1,90 2012. január
EKOP – Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése 1,50 2012. január
EKOP Központi Illetmény Számfejtési rendszer 1,50 2012. január
ÉMOP Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 9,50 2012. január
NYDOP A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése 5,34 2012. január
TÁMOP A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése 2,80 2012. január
TÁMOP Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése 13,00 2012. január
TÁMOP Újra tanulok 20,10 2012. január
TÁMOP A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások 7,31 2012. január
TÁMOP Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése 1,86 2012. január
TÁMOP Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért 2,00 2012. január
TÁMOP Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben 1,52 2012. január
TÁMOP Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása 1,64 2012. január
TIOP Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon 2,25 2012. január
ÁROP Ügyfélszolgálati eljárások, élethelyzetek kidolgozása 0,50 2012. február
ÁROP Új közigazgatási életpálya 1,00 2012. február
ÁROP Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi környezet felülvizsgálata 0,20 2012. február
ÁROP A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata 0,30 2012. február
ÁROP E-közigazgatási stratégiai irányítás megújítása a központi közigazgatásban 0,09 2012. február
ÁROP Állami jogérvényesítési eszközrendszer korszerűsítése konstrukció koordinációja 0,10 2012. február
ÁROP Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása 0,20 2012. február
EKOP Önkormányzati ASP központ felállítása 2,35 2012. február
EKOP Ügyfélkapcsolat-fejlesztés kiemelt projekt 2,00 2012. február
EKOP Háttér konszolidáció kiemelt projekt 2,00 2012. február
KDOP Kiemelt projektjavaslat Dunaújváros MJV Belvárosi akcióterületénmegvalósuló városrehabilitációjára 1,80 2012. február
TÁMOP A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése 3,75 2012. február
TÁMOP A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése 4,67 2012. február
TÁMOP Diagnosztikus mérések fejlesztése 0,74 2012. február
TÁMOP Pedagógusképzés, továbbképzés 16,37 2012. február
TÁMOP XXI. Századi közoktatás fejlesztéskoordináció 2.ütem 7,26 2012. február
TÁMOP Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés 1,00 2012. február
TÁMOP Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban 0,95 2012. február
TÁMOP Koragyermekkori (0-7 év) program 2,50 2012. február
TÁMOP Nemzeti Kiválóság Program
A1: Hazai hallgatói illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program
1,00 2012. február
TÁMOP Nemzeti Kiválóság Program
A2: Hazai hallgatói illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program
5,50 2012. február
TÁMOP Nemzeti Kiválóság Program
B1 Campus Hungary
K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program
1,30 2012. február
TÁMOP Nemzeti Kiválóság Program
B2 Campus Hungary
K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program
3,80 2012. február
TIOP Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése 2,10 2012. február
ÁROP Civil szervezetek működési környezetének javítása 0,35 2012. március
ÁROP Önkormányzati feladatok felülvizsgálata 0,38 2012. március
ÁROP Közigazgatási tevékenységek költségalapú meghatározása 0,30 2012. március
EKOP Kormányhivatalok műszaki-gazdasági integrációja 1,00 2012. március
EKOP Központi HR rendszer továbbfejlesztése 2,00 2012. március
EKOP Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása 4,80 2012. március
EKOP Teljeskörű ügyfélazonosítás 1,30 2012. március
EKOP – Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítása és összeköttetése 0,20 2012. március
EKOP – Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása 0,85 2012. március
EKOP – Az e-közmű pilot projekt megvalósítása 0,05 2012. március
EKOP – Nyilvántartások, szakrendszerek közötti interoperabilitás megteremtése 0,80 2012. március
EKOP – eKirendeltség projekt 0,40 2012. március
EKOP A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése 1,50 2012. március
EKOP A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a KMR régióban. 2,00 2012. március
KMOP Budai Várbazár 6,50 2012. március
TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése 11,70 2012. március
TÁMOP A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése 3,00 2012. március
TÁMOP Népegészségügyi és egészségfejlesztési kampányok támogatása 1,20 2012. március
TÁMOP Pilot jellegű szűrőprogramok(védőnői méhnyakszűrési, illetvevastagbélszűrési programok) országos kiterjesztésének támogatása 1,00 2012. március
TÁMOP Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködés támogatása 11,40 2012. március
TÁMOP Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakításának, fejlesztésének szakmai, módszertan támogatása 0,60 2012. március
TÁMOP Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató, országos lefedettségű szakmai tanácsadó hálózat kiépítése 0,80 2012. március
TÁMOP Központi szociális információs fejlesztések 2,11 2012. március
TÁMOP Látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése 1,20 2012. március
TÁMOP Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban 2. ütem 1,00 2012. március
TÁMOP Esélyegyenlőség és Integráció III. szakasz 2,64 2012. március
TIOP Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban II. szakasz 1,19 2012. március
TIOP Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Központi informatikai rendszerek fejlesztése az intézményen belüli betegazonosítási rendszerek fejlesztésének biztosításához – Intézményen belüli betegazonosítási rendszerek fejlesztése 4,20 2012. március
TIOP VILÁGSÁTOR – Multifunkcionális roma közösségi és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása 1,70 2012. március
TIOP A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 10,40 2012. március
TIOP A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: az elemi rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek kialakítása 3,00 2012. március
ÁROP Közhiteles címregiszter kialakítása a konvergencia régiókban 0,80 2012. április
ÁROP Közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzés és azokról tájékoztatás 0,30 2012. április
ÁROP Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása 0,27 2012. április
EKOP Határon túli magyarságot szolgáló közigazgatási szolgáltatások kifejlesztése 1,00 2012. április
EKOP E-befogadás 1,00 2012. április
EKOP A szakrendszereknek (beleértve az igazságszolgáltatást is) a módosult követelményeknek való megfeleléshez szükséges fejlesztéseket szolgáló kiemelt projekt keret 1,90 2012. április
EKOP Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer 3,25 2012. április
EKOP Postai agóra 0,50 2012. április
EKOP Adózói életúttal kapcsolatos információk elérhetővé tétele 1,00 2012. április
EKOP Adóigazgatási szakrendszerek integrációja 1,50 2012. április
EKOP Központi és egyéb közbeszerzési és beszerzési folyamatokat támogató ASP rendszer 2,00 2012. április
EKOP Mobil szélessávi elérés a rurális területeken 0,15 2012. április
EKOP Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése 2,00 2012. április
EKOP Egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása 0,80 2012. április
EKOP Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés ügyfélkapcsolati fejlesztése 1,30 2012. április
ÁROP Adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata 0,38 2012. május
ÁROP Pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása 0,78 2012. május
ÁROP Az állami vagyonnyilvántartás teljes körűségének és adatminőségének vizsgálata 0,41 2012. május
TÁMOP TÁMOP 3.2.14 Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása (Kulturális GPS) 0,50 2012. június
TÁMOP „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerőpiaci integráció megalapozása” program szakmai és módszertani támogatása 0,11 2012. június
TÁMOP Szociális képzések rendszerének modernizációja 3,20 2012. június
TIOP Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központja infrastruktúrájának kialakítása 1,60 2012. június
ÉAOP Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – 2. ütem 3,00 2012. július
ÉMOP Miskolc belváros rehabilitáció II. ütem 1,00 2012. július
TÁMOP Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer bevezetésének támogatása – módszertan- és képzésfejlesztés az eTAJ rendszerhez kapcsolódóan 1,00 2012. szeptember
TÁMOP Az elítéltek többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje 2,29 2012. szeptember
TIOP Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítése 3,00 2012. szeptember
TIOP A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése 3,99 2012. szeptember

Forrás:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség