közigazgatás: magyar

Maratoni jegyzői értekezlet húsbavágó kérdésekkel

Szerző: 2012. április 4.No Comments

„A Békés Megyei Kormányhivatal vezetője, Erdős Norbert, Békéscsabára, a Derkovits sor alatt lévő Békés Megyei Intézményfenntartó Központ Nagytermébe hívta meg a megye jegyzőit és főjegyzőit. A tanácskozáson a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár és Dr. Belányi Mária főosztályvezető képviselték.

Az összesen hét meghívott előadó dézsából öntötte a jegyzők munkáját befolyásoló új információkat a megjelentekre. Az információhalmaz ereje olyan nagy volt, hogy a délután két óráig tartó előadáson egyetlen kérdést sem intézek a jegyzők az előadókhoz.

Az előadások sorát Dr. Zöld-Nagy Viktória területi közigazgatási fejlesztésért felelős helyettes államtitkár kezdte. A „Közigazgatás járási szintjeinek előkészítése” című előadásában még a szakemberek számára is rengeteg új elem volt. A járási határok kijelölésétől kezdve (még nincs erről törvényjavaslat, de nagyon készül) a jegyzői feladatok és hatáskörök jelentős megváltozásán át, a járási hivatalok működési rendjéig számtalan, a közigazgatás mindennapjait alapvetően átszabó tervekről, már meghozott és előkészítés alatt álló rendeletekről beszélt. Elmondta, hogy a járások kialakításával kapcsolatban megtartott társadalmi egyeztetés során 457 javaslatot kaptak, Békés megyéből 14 érkezett. A legtöbb javaslat a járási székhelyekkel és a járásokhoz tartozással volt kapcsolatban. Békés megye ebből a szempontból jól vizsgázott, a kijelölt járási székhelyeket a megyében mindenki elfogadta.

Dr. Belányi Mária, területi közigazgatás irányítási főosztály vezetője „A törvényességi felügyelet gyakorlásának új keretei” címet adta előadásának. Ebből kiderült, hogy a jövőben az önkormányzatok működésének vizsgálata nem törvényességi ellenőrzés, hanem törvényességi felügyelet formájában történik. A felügyeleti szervek a kormányhivatalok lesznek, amelyeknek ezáltal lényegesen nagyobb beleszólási lehetőségük lesz az önkormányzatok életébe. A törvény szankcionálási lehetőségekkel is felruházza a kormányhivatalokat, és lerövidíti a intézkedési határidőket.

Szünet után a „Darányi Ignác-terv – a nemzeti vidékstratégia végrehajtási keretprogramjának bemutatása” című előadásával Németh Tibor László, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Békés Megyei Kirendeltségének vezetője következett. Arról beszélt röviden, milyen lehetőségei lesznek, illetve vannak a Békés megyei gazdálkodóknak a központi költségvetésből lehívható támogatásokra (földalapú támogatás, pályázatok, stb.). Elmondta, hogy a gazdák kiszolgálásában bevonták a falugazdászokat és kérte a jegyzőket, hogy ők is segítsék a helybélieket a támogatások megszerzésében. Egyébként április 5-e és 25-e között minden településre eljutnak, és személyesen is tájékoztatják az érintetteket. A földalapú támogatások beadási határideje május 15-e. Az elektronikusan beküldött kérelmeket először helyben átnézik, ha szükséges javításokat javasolnak, és csak a hibátlan kérelmeket küldik tovább. Ezért nagyon fontos, hogy a gazdák ne az utolsó pillanatban adják be kérelmeiket.

A „Karrier Híd Program” című előadásában Dr. Nagy Ágnes, a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazgatója arról a lehetőségről beszélt, amit a kormány biztosít a közszférából elbocsátott dolgozók álláskeresésének segítésére. A megyében január 23-a óta ötvenegyen jelentkeztek be a programra, közülük tízen már találtak maguknak új állást.

Matuska Zoltán, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese előadása „A katasztrófavédelmi törvény önkormányzatokat érintő változásai” volt, melyből kiderült a teljes struktúra váltás miatt szintén jelentős változások következtek, következnek be…”

Forrás:
Maratoni jegyzői értekezlet húsbavágó kérdésekkel, Hír6.hu, 2012. március 22.