közigazgatás: magyar

Beszámoló az EU támogatás-menedzsment új gyakorlata c. konferenciáról

Szerző: 2012. április 10.No Comments

„2012. április 4-én újabb a Nemzeti Közigazgatási Intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös szervezési újabb szakmai konferencia került megszervezésre az EU támogatás-menedzsment új gyakorlata címmel.

Az EU támogatás-menedzsment témakör, azon belül is főként az ÁROP-EKOP és TÁMOP folyamatainak, eredményeinek és célkitűzéseinek tárgyalására a hazai pályázatkezelés szervezetrendszerének képviselői vállalkoztak. A konferencia előadói és kerekasztal beszélgetések résztvevői között találjuk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a VÁTI illetve az ESZA Nonprofit Kft vagy épp a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársait.

A konferencia szakmai palettáján az első szekció a közigazgatás-fejlesztés támogatását szolgáló uniós források felhasználása címmel vette kezdetét. A szekció moderátora, dr. Kisfaludy László András a KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési Főosztályának főosztályvezető-helyettese első előadóként a minisztérium Stratégiai Tervezési Főosztály képviseletében Horváth Viktornak főosztályvezetőnek adta át a szót az Uniós források bevonása a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program végrehajtásába, illetve az Államreform Operatív Program stratégiai céljai, aktuális akcióterve, és végrehajtásának állapota témakörben. Előadása során a főosztályvezető a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program fő célkitűzéseinek mentén vázolta fel az Államreform Operatív Program eddigi eredményeit, sikereit és esetleges hiányosságait, azok szervezeti és szakmai hátterével összefüggésben. Bemutatásra került az Államreform Operatív Program konstrukciói, prioritásai.

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program stratégiai céljai, aktuális akcióterve, végrehajtásának állapota címmel dr. Rupp Zoltán, a KIM Programmenedzsment Főosztályának főosztályvezetője tartott előadást, melyben ismertette a program jelenlegi átfogó és specifikus céljait egyaránt, hozzárendelve azokat az akcióterv egyes prioritási tengelyeihez. A prezentáció mind elméleti, mind gyakorlati szempontból hatékony információforrásként szolgált, hiszen a program megvalósítási folyamatait nem csak a központi elképzelések, de napra pontos és aktualizált számadatok szerint is bemutatta.

Dr. Fedor Mihály, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökég Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának osztályvezetője a Társadalmi Megújulás Operatív Program, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program stratégiai céljai, aktuális akcióterve, végrehajtásának állapotáról tartott prezentációjában részletes tájékoztatást adott a TÁMOP és TIOP 2007. január 1. és 2012. március 30. között megjelent konstrukcióiról, továbbá a TÁMOP prioritásait nyomon követve foglalta össze a projekt hátterét és főbb fejlesztési irányvonalait.

Az uniós támogatások felhasználásának megváltozott jogi hátterét Kajdi Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztési Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője vázolta fel. Az előadó kitért a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret kapcsolódó kormányhatározatok, kormányrendeletek és módosított jogszabályok mentén történő felhasználásának módjára és szabályaira.

A szekció utolsó előadásaként az uniós támogatások felhasználását szabályozó működési kézikönyv ismertetésére Kovács Zsolt, a VÁTI Nonprofit Kft. FPÜ-ÁROP-EKOP Igazgatóság főosztályvezetőjének tolmácsolásában került sor. A főosztályvezető prezentációjában hasznos áttekintést adott a működési kézikönyvek módszertanáról, felépítéséről, valamint érdekességeiről. Utóbbi kapcsán a finanszírozás és a közbeszerzési ellenőrzések és elektronikus alkalmazások vonatkozásában.

A konferencia további részében a téma szakmai megvitatására kerekasztal beszélgetések keretein belül került sor. A második szekció az Államreform Operatív Program, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló projektek a projektgazda és az irányító hatóság, valamint a közreműködő szervezet szemszögéből címet kapta, melyet Dávid Veronika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium projektmenedzsere moderált.

A kerekasztal beszélgetés vitaindító előadása Baranyai Máriától, a Nemzeti Közigazgatási Intézet osztályvezetőjétől hangzott el ÁROP projekt tervezésének és megvalósításának bemutatása a projektgazda szemszögéből egy konkrét projekten keresztül címmel. A szakmai vitafórum gerincét ennek megfelelően a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram adta, felvezetve annak szervezeti és funkcionalitási hátterét, változásait, valamint kockázatait. Továbbá kiemelve azon konklúziót, amely alapvetően minden projektről általános vélekedésként jelenik meg, miszerint az erőfeszítések, a befektetett energia eredményességének igen gyakran eltérő a belső és külső megítélése. A témakör tárgyalásában részt vett még az első szekció előadója, Kovács Zsolt főosztályvezető, illetve Elek Ildikó, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának vezető tanácsosa.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló projektek a projektgazda és az irányító hatóság, valamint a közreműködő szervezet szemszögéből címet viselte a konferencia harmadik és egyben záró szekciója, melynek moderátoraként Langerné Victor Katalin,a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője irányította a beszélgetést.

A konzultáció vitaindító előadását Komáromi Róbert, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója tartotta TÁMOP projekt tervezésének és megvalósításának bemutatása a projektgazda szemszögéből egy konkrét projekten keresztül elnevezéssel. Főigazgató úr prezentációjában kitért a projektek során felhalmozódott tapasztalatokra és a további rejtett lehetőségeket ismertette a jelenlévőkkel, kiemelve a bizalom fogalmát, mely meglátása szerint a pályázati folyamatok egyik alapja.

A TÁMOP-TIOP tervezésének és megvalósításának gyakorlata című kerekasztal beszélgetés során a főigazgató elképzeléseire való reflektálás és a téma során felvetődő kérdések és válaszok összefoglalásának céljából Nagy Balázs, az ESZA Nonprofit Kft. uniós programigazgatója, valamint Dr. Molnár-Gallatz Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának osztályvezetője beszélgetett.”

Forrás:
Beszámoló az EU támogatás-menedzsment új gyakorlata c. konferenciáról, Nemzeti Közigazgatási Intézet, 2012. április 10.