Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányrendelet Magyarország Kormánya és az OECD közötti közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás kihirdetéséről

Szerző: 2012. április 10.No Comments

„…1. cikk
CÉL, HATÁLY
1.1 Az OECD–Magyarország Partnerség a Közigazgatási Reform Programban (a továbbiakban: a projekt) célja,hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: a minisztérium) részére tanácsadást biztosítson a „Magyary Program – Közigazgatás-fejlesztési Keretstratégia, 2011–2014” támogatásához. A program a kulcsfontosságú jó kormányzati politikák tervezéséhez, irányításához és megvalósításához szükséges kapacitásokat, folyamatokat és struktúrákat kezeli a versenyképes gazdaság és összetartó társadalom stratégiai jövőképének támogatásának érdekében. A tanácsadás és elemzés a jó nemzetközi gyakorlatok összehasonlító kontextusába helyezve történik, megerősítve a tudásalapot a jól célzott reformok támogatásához, valamint segítve a kormányt a reformok igazolásában.
1.2 A projekt öt építőelemből áll:
1. számú építőelem: Stratégiai tervezés és programozás
2. számú építőelem: A közigazgatási eljárás egyszerűsítése és az egyablakos ügyintézés
3. számú építőelem: Korrupció elleni küzdelem
4. számú építőelem: A kiválasztott kormányzati kérdések felülvizsgálata
5. számú építőelem: Rövid áttekintő értékelés a korrupcióellenes erőfeszítésekről
1.3 A minisztérium 542,000 euró önkéntes hozzájárulást fizet az OECD részére, ezzel támogatva az OECD – Magyarország Partnerség a Magyarországi Közigazgatási Reform Programban megnevezésű projektet a jelen megállapodással összhangban.

2. cikk
AZ ÖT ÉPÍTŐELEM
2.1 A projekt végrehajtása öt építőelem felhasználásával történik. Szemináriumsorozat kerül megrendezésre az alábbiakban meghatározottak szerint, a tanácsadás célja pedig
– a végrehajtási stratégiák és politikák kialakításának megerősítése vagy finomítása, nemzetközileg elismert szaktudás biztosításával; továbbá
– néhány OECD-tag közigazgatási hivatalaiban összegyűjtött megfelelő nemzetközi tapasztalatok és gyakorlatok megosztása.
2.2 Az OECD Titkársága, nemzetközi szakértők, valamint politikai szakemberek feladata a szakmai műhelyek megszervezése, a know-how és a szakértelem biztosítása.
Az alábbi építőelemek a felsorolás sorrendjében kerülnek „beépítésre”, ám átfedések előfordulhatnak a sajátos feladatok és kérdések függvényében. Amennyiben alkalmazható és lehetséges, a szemináriumok egymást követő sorozatokban, blokkosítva kerülnek megrendezésre. A projektre rendelkezésre álló teljes időkeret a megállapodás aláírásától számítva 23 hónap.
1. számú építőelem: Stratégiai tervezés és programozás
– Az OECD elvégzi a „Magyary Program – Közigazgatás-fejlesztési Keretstratégia, 2011–2014” felülvizsgálatát nemzetközi tapasztalatokat figyelembe véve, a kulcsfontosságú kérdéseket rövid diagnosztikai jelentésben fejti ki, ami Magyarország részére azonnali stratégiai visszacsatolást nyújt reformjainak ütemtervére vonatkozóan; valamint előkészíti a kiválasztott kormányzati kérdések későbbi felülvizsgálatát (4. számú építőelem).
– Egynapos szeminárium a köztisztviselők és politikusok közti kapcsolatról.
– Egynapos szeminárium a komplex rendszerek politikai eszközökkel történő befolyásolásáról.
2. számú építőelem: A közigazgatási eljárás egyszerűsítése, egyablakos ügyintézés
– Egynapos szeminárium a közigazgatási eljárás egyszerűsítéséről – lehetőségek, eszközök és folyamatok, intézményi keretek, a siker feltételei.
– Kétnapos szeminárium az egyablakos ügyintézésről – az intézményi keretrendszer legjobb gyakorlatai, vonatkozó feltételek, a háttérfolyamatok sorba rendezése és kezelése.
– Áttekintő elemzés a kiválasztott OECD tagállamokban működő egyablakos ügyintézés alkalmazásának nemzetközi szintű tanulságairól.
– Tanácsadás nyújtása az egyablakos ügyintézés létrehozásáról, kidolgozásáról, megvalósításáról és ellenőrzéséről hatékonyság és hatás szempontjából.
3. számú építőelem: Korrupció elleni küzdelem
– Egynapos szeminárium a korrupció megelőzéséről szóló, a köztisztviselőket és a nagyközönséget egyaránt megcélzó tájékoztató kampányról.
– Egynapos szeminárium a bejelentők védelméről a gyakorlatban.
– Egynapos szeminárium a köztisztviselők etikai kódexének mindennapos használatáról és alkalmazásáról.
– Tanácsadás nyújtása a korrupcióellenes stratégia kidolgozásáról, alkalmazásáról és ellenőrzéséről.
4. számú építőelem: A kiválasztott kormányzati kérdések felülvizsgálata
Az OECD a korábbi építőelemek és egyéb vonatkozó elemzések eredményeinek felhasználásával végez felülvizsgálatot a kiválasztott kormányzati kérdésekben a magyar központi közigazgatás területén. A cél az ebben a vonatkozásban az eddigi magyar fejlesztések (sikerek és kihívások) bemutatása, valamint hogy kihangsúlyozzuk a jó kormányzás különféle elemeinek fontosságát és szinergiáit a kormánystratégia egészének támogatása, valamint ugyanezen stratégia hatékony végrehajtása érdekében. Ennek eredményeképp születik meg a jelentés és a konkrét javaslatok.
5. számú építőelem: Rövid áttekintő értékelés a korrupcióellenes erőfeszítésekről
Az építőelem célja a korrupcióellenes keretrendszerhez kapcsolódó helyzet rövid áttekintése 21 hónappal a projekt megkezdését követően; célja a fejlesztések számba vétele, valamint lehetséges kiigazítások felvetése. Ez az értékelés a korábban elvégzett munkán alapul. Ehhez misszió keretében végzett információgyűjtés szükséges, és további segítségnyújtás a következtetések értelmezéséhez.”

Forrás:
A Kormány 62/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete Magyarország Kormánya és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) közötti közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás kihirdetéséről, Magyar Közlöny, 2012. évi 37. szám, 2012. április 2., 6933-6939. oldalak (pdf)