közigazgatási informatikatávközléstörvények, határozatok

Kormányhatározat a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról

Szerző: 2012. május 4.No Comments

„…felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a rendelkezésre álló infrastruktúra és a költségvetési források hatékonyabb és takarékosabb felhasználása céljából a Nemzeti Hálózatfejlesztési Projekt első fázisának keretében a Nemzeti Távközlés Gerinchálózat intézményi elérések központosított ellátása és finanszírozása érdekében egységes, központosított megoldást biztosítson az érintett szolgáltatás vonatkozásában.

felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával dolgozza ki a kormányhivatalok infokommunikációs ellátásának biztosítása érdekében szükséges 1209,5 millió forint átcsoportosításának részleteit, valamint gondoskodjon annak határidőben történő végrehajtásáról.

elrendeli, hogy – a melléklet szerinti intézmények kivételével – a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve állami tulajdonú gazdasági társaságok a szükséges felhasználói szerződések kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval történő megkötésével biztosítsák a szolgáltatás 2012. évi finanszírozásához szükséges intézményi forrásokat.”

Forrás:
A Kormány 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozata a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról, Magyar Közlöny, 2012. évi 53. szám, 2012. május 3., 8962-8966. oldalak (pdf)