Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének megállapításáról

Szerző: 2012. május 4.No Comments

„…a 2. mellékletben meghatározott projekteket az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program kiemelt projektjeiként nevesíti, és hozzájárul ahhoz, hogy a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága – az 1. pontban meghatározott feltételre figyelemmel – a támogatási szerződést megkösse.
3. visszavonja az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének elfogadásáról és a 2009–2010. évi akcióterv módosításáról szóló 1193/2011. (VI. 15.) Korm. határozatot.
4. felhívja a Jó Állam Fejlesztési Koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztost, a nemzeti fejlesztési minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy vizsgálják meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által a kormánytisztviselők képzése, továbbképzése tárgyában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény kijelölése alapján nyújtandó szolgáltatás európai uniós forrásokból történő elszámolhatóságának feltételeit, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kedvezményezetti státuszának lehetőségét az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program valamennyi prioritásán, az európai uniós jogi normákkal összhangban, és tegyenek javaslatot a Kormány számára…”

Forrás:
A Kormány 1136/2012. (V. 3.) Korm. határozata az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének megállapításáról, továbbá az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében egyes kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről, Magyar Közlöny, 2012. évi 53. szám, 2012. május 3., 8939-8961. oldalak (pdf)