Találat: kormányzati távközlési hálózat

Kormányrendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

„...41. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 41. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 9. § (2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép. 42. § (2) Az R10. a következő 11/A.–11/B.§-okkal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: „Okmányirodák szakmai irányítása 11/A. §...

Részletek

Kormányhatározat a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról

„...felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a rendelkezésre álló infrastruktúra és a költségvetési források hatékonyabb és takarékosabb felhasználása céljából a Nemzeti Hálózatfejlesztési Projekt első fázisának keretében a Nemzeti Távközlés Gerinchálózat intézményi elérések központosított ellátása és finanszírozása érdekében egységes, központosított megoldást biztosítson az érintett szolgáltatás vonatkozásában. ... felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával dolgozza ki a kormányhivatalok infokommunikációs ellátásának biztosítása érdekében szükséges 1209,5 millió forint átcsoportosításának részleteit, valamint gondoskodjon...

Részletek