Internetmédia

Digitális menetrend: a Bizottság első jelentése az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról

Szerző: 2012. május 7.No Comments

„Az Európai Bizottság ma mutatta be az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról készített jelentését. Az irányelv lehetővé teszi az audiovizuális tartalmak szabad forgalmazását, és olyan fontos közpolitikai célokat is szolgál, mint a gyűlöletre uszítás tilalma, a kiskorúaknak az ártalmas tartalmaktól való védelme és az európai audiovizuális alkotások népszerűsítése.

A jelentés által lefedett legfontosabb témák között szerepelnek a különböző reklámozási gyakorlatok és a csatlakoztatott (internetcsatlakozásra alkalmas) televíziókra vonatkozó további iránymutatás szükségessége. A jelentés nyomán a Bizottság:

* nyilvános konzultációt kezd a csatlakoztatott televíziókról (2012 második felében);
* 2013-ban frissíti a televíziós reklámozásra vonatkozó iránymutatását.

„A jelentés alapján az irányelv megfelelően működik, de az internetes fejlődés által diktált változások – mint például a csatlakoztatott televíziók térnyerése – további intézkedéseket tesznek szükségessé.” – jelentette ki Neelie Kroes alelnök.

Az irányelv végrehajtása
Huszonöt tagállam jelezte már, hogy teljes körűen átültette az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet. Két tagállamnak – Lengyelországnak és Belgiumnak – még hozzá kell igazítania a szabályozását az irányelvhez.

Reklámozás
A műsorszámba iktatott reklám és televíziós vásárlás nem haladhatja meg a 12 percet óránként. A jelentés rámutatott, hogy e szabály alkalmazása különböző reklámozási formák megjelenéséhez vezetett. Spanyolországban például újfajta televíziós reklámozási formák kerültek bevezetésre, amelyeket azonban a spanyol hatóságok nem tekintettek reklámbejátszásnak. A Bíróság ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy ezek a formák reklámbejátszásnak minősülnek, következésképp be kell számítani ezeket a 12 perces szabály szerinti keretekbe.

A jelentési időszak alatt a Bizottság nyolc tagállamban ellenőrizte a reklámozási gyakorlatot. Néhány tagállamban rendszeresen sérül a hirdetési műsorokat óránként 12 percre korlátozó szabály. Megállapításaira alapozva a Bizottság valamennyi érintett tagállamot hivatalos levélben figyelmeztette, és az ügyben jelenleg is folynak a megbeszélések. A Bizottság folytatni fogja a reklámozásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését, és szükség esetén jogsértési eljárásokat fog kezdeményezni a tagállamokkal szemben.

Alkoholreklámok
A vizsgálat ideje alatt sugárzott összes bejátszás számának alapján az alkoholreklámok az audiovizuális médiaszolgáltatás teljes reklámozási tevékenységének 0,8–3 %-át tették ki a vizsgált tagállamokban. Egyértelmű jogsértés megállapítására nem került sor.

Az irányelv alkoholtartalmú termékek reklámozására vonatkozó követelményeinek végrehajtása során 22 tagállam vezetett be valamelyest szigorúbb szabályokat a csatornák, a reklámozott termékek vagy az idősávok tekintetében.

Gyermekek védelme
A irányelv szerint az audiovizuális kereskedelmi kommunikáció nem lehet káros hatással a kiskorúak testi vagy szellemi fejlődésére. Ennek megfelelően: közvetlenül nem buzdíthat kiskorúakat termék vagy szolgáltatás megvásárlására vagy bérbevételére tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával; közvetlenül nem ösztönözhet kiskorúakat arra, hogy rávegyék szüleiket vagy más személyeket a hirdetett áruk vagy szolgáltatások megvásárlására; nem élhet vissza azzal a különleges bizalommal, amellyel a kiskorúak szüleik, tanáraik vagy más személyek felé fordulnak; és indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút veszélyes helyzetekben.

A 100 leggyakrabban sugárzott reklámbejátszás tartalmi elemzése rámutatott, hogy csak elvétve került sor az irányelv kiskorúak védelmét célzó rendelkezéseinek megsértésére. A vonatkozó rendelkezések részletes szövegezésének köszönhetően mindössze néhány esetben lehetett megállapítani az irányelv alkoholtartalmú termékek hirdetésére vonatkozó előírásainak megsértését. Úgy tűnik azonban, hogy a televíziós reklámozás során egyre gyakrabban használnak a kiskorúakhoz igazodó reklámtechnikákat.

Öt tagállam tiltja a gyermekműsorokat kísérő vagy azokba foglalt reklámozást. Négy tagállam írja elő a gyermekműsorok alatt történő reklámozás részleges tilalmát, más jellegű korlátozását, vagy meghatározott idősávokra, vagy egyes reklámozott termékekre vonatkozóan. Hét tagállam tiltja a támogatói logó megjelenítését a gyermekműsorok közben1.

Hátrányos megkülönböztetés
A jelentés kapcsán megvizsgálták nyolc tagállam 100 leggyakrabban vetített reklámbejátszását a nemi megkülönböztetés és nemi sztereotípiák szempontjából is. A bejátszások 21–36 %-ánál lehetett a nemi szerepek sztereotip ábrázolását megállapítani. Néhány tagállamban a többihez képest gyakoribb, hogy egyes beosztásokat, foglalkozásokat és termékeket módszeresen az egyik nemmel azonosítanak. A jelentés megállapította, hogy a vizsgált országok egyike sem mentes az ilyen sztereotip ábrázolásoktól.

A fentiekre való tekintettel a Bizottság tovább fogja vizsgálni a reklámozási szabályok betartását a tagállamokban, és 2013-ban frissíteni fogja a televíziós reklámozásra vonatkozó rendelkezések egyes szempontjairól szóló értelmező közleményét.

Csatlakoztatott televízió (Connected TV)
A csatlakoztatott vagy hibrid televíziózással az internet és a televíziózás konvergenciája új szakaszba lépett. A hagyományos tévékészülékeknek az internetes csatlakozással való kiegészítése lehetővé teszi a néző számára, hogy egy műsorkönyvtár választékából és egyéb lekérhető szolgáltatások kínálatából, illetve internetes tartalmak közül válasszon.

Németországban és Olaszországban már jelenleg is léteznek csatlakoztatott televíziós szolgáltatások, amelyek hamarosan bevezetésre kerülnek Franciaországban és az Egyesült Királyságban is. Annak ellenére, hogy az értékesített televíziókészülékek nagy része csatlakoztatható az internetre, mindössze 20–30 %-uk esetében élnek valóban a készülék adta lehetőségekkel. A ténylegesen csatlakoztatott otthoni eszközök – beleértve a csatlakoztatott televíziókészülékeket, a játékkonzolokat, az önálló beltéri egységeket, a Blu-ray lejátszókat és az előfizetéses beltéri egységeket – száma Európában összesen jelenleg 47 millió. Miután egyre többen rendelkeznek nagysebességű internet-hozzáféréssel, nő a csatlakoztatott eszközök száma és bővül a hozzáférhető tartalom, az elkövetkezendő néhány évben a csatlakoztatott televíziók várhatóan viszonylag gyorsan elterjednek a háztartásokban.

Annak biztosítása érdekében, hogy az európai polgárok teljes mértékben élvezni tudják az új szolgáltatások előnyeit, a csatlakoztatott készülékeken keresztül pedig kiváló minőségben és megfelelő védelem mellett élvezhessék az audiovizuális alkotásokat, a Bizottság 2012 végéig nyilvános konzultációt indít erről a kérdésről.

Előzmények
Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 33. cikke értelmében a Bizottságnak rendszeresen jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az irányelv alkalmazásáról. Az erről szóló első jelentés a 2009–2010 közötti időszakra vonatkozik.

A jelentés első része utólagos áttekintést ad az irányelv végrehajtásáról, amelynek keretében megvizsgálja a reklámra vonatkozó minőségi szabályok hatékonyságával kapcsolatban felmerülő kérdéseket egy olyan ágazat esetében, ahol a kínálat és az egyén reklámra adott reakciói folyamatosan változnak.

Az értékelés alapján feltárt hiányosságok nem feltétlenül utalnak az irányelv beavatkozási logikájának gyengeségére, de mindenképpen jelzik, hogy hatékonyabb eszközökre van szükség. A jelentés tehát egy olyan építőelemnek tekinthető, amelyre alapozva közelebb lehet kerülni a megfogalmazott célokhoz.

A második rész előrevetíti a jelentős technológiai változások szabályozási keretre gyakorolt hatását, hiszen a hagyományos műsorszolgáltatás és az internet rohamos gyorsasággal közelítenek egymáshoz.”

Forrás:
Digitális menetrend: a Bizottság első jelentése az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról, Európai Bizottság, 2012. május 7.
Az irányelv alkalmazásáról készített jelentés:
A Bizottság első jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2010/13/EU irányelv alkalmazásáról : Az audiovizuális médiaszolgáltatások és a csatlakoztatott eszközök múltja és jövőbeni lehetőségei (pdf)
Staff Working Document accompanying the Report (pdf)