távközlés

Pályázható a szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása érdekében kiírt pályázat

Szerző: 2012. május 15.No Comments

„A 2010 decemberében nyilvánosságra hozott Digitális Megújulás Cselekvési Terv egyik kiemelt stratégiai célja a szélessávú infrastruktúra fejlesztése, amely minden vállalkozás és háztartás számára biztosítja a korszerű szélessávú lefedettséget.

Erre többek között azért is van szükség, mert egyre több felhasználó, egyre több csatornán, egyre több eszközön és szolgáltatás segítségével egyre több tartalomhoz és alkalmazáshoz fér hozzá, ez pedig infrastrukturális szűk keresztmetszetek kialakulásához vezet.

Ezért határozta el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel karöltve, hogy egy pályázati konstrukció keretében biztosít forrást azon szűk keresztmetszetek felszámolására, amelyek a jelenlegi hálózati infrastruktúra kapacitása és a megnövekedett felhasználói igények között fekszenek.

Az államnak ezen a területen az a felelőssége, hogy megteremtse és egyensúlyban tartsa a kereslet-kínálati viszonyokat és ezzel tartósan hozzájáruljon a magyar gazdaság versenyképességének javulásához. A pályázat hozzájárul ahhoz, hogy az európai digitális menetrendben foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelően az ország teljes területén nagy sebességű szélessávú infrastruktúra kerüljön kiépítésre 2013-ig.

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása című (GOP-2012-3.1.2 kódszámú) pályázati kiírás alapvető célja, hogy a beruházás keretében valamennyi kistérség még el nem ért településéig épüljön ki az optikai körzethálózat.

Jelen kiírásra csak az NMHH nyilvántartásában szereplő, elektronikus hírközlési tevékenységet folytató vállalkozások pályázhatnak.

A konstrukció keretében megvalósuló projektek támogatására 20 milliárd forint áll rendelkezésre a 2011-13. évekre. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió, maximum 3 milliárd forint lehet.

A pályázatok benyújtása 2012. május 14-től – 2012. július 31-ig lehetséges.”

Szerkesztői megjegyzés:
Ezt olvassuk a Pályázati felhívásban:

„Továbbá a megépült infrastruktúrának, illetőleg az infrastruktúrán elérhető szolgáltatásnak az alábbi követelményeket kell teljesítenie:
f) Nyílt hozzáférés biztosítása
Az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályoknak a szélessávú hálózatok kiépítésére vonatkozó európai uniós iránymutatás (a Bizottság 2009/C 235/04 számú közleménye) a közfinanszírozással szerzett előny ellensúlyozása érdekében előírja, hogy az állami támogatással létrehozott hálózat erőforrásait a nyílt hozzáférés (open access) követelményei betartásával kell a piac szereplői számára hozzáférhetővé tenni, beleértve, és az egyes erőforrásokra értelemszerűen alkalmazva a helymegosztást, a teljes átengedést, a bitfolyam hozzáférés adott körülmények között ésszerű módját, például a közeli bitfolyam hozzáférést. Továbbá biztosítani kell az adott területen különböző technológiájú hálózatokat üzemeltető szolgáltatók szabványos felületeken történő hozzáférési igényeinek kielégítését.
Az iránymutatás szabályainak megfelelően a támogatás kedvezményezettje (a pályázat keretében megépülő hálózat tulajdonosa és/vagy üzemeltetője) – gazdaságilag és műszakilag indokolt igény esetén, az egyéb szabályozási kötelezettségek sérelme nélkül – nem tagadhatja meg
* a megépült hálózati szakaszok tekintetében a nagykereskedelmi hozzáférést és – amennyiben a kapacitások ezt lehetővé teszik – a sötét szál átengedését;
* a kiépülő települési aggregációs pontok tekintetében a helymegosztást a támogatott hálózati elemekhez való hozzáférést, a közös eszközhasználatot, illetve az adott területen különböző technológiájú hálózatokat üzemeltető szolgáltatók szabványos felületeken történő…”

Ez nagyon fontos feltétel, de teljesen nyilvánvalóan az infrastruktúrát építő, birtokló cégek azzal fogják elhárítani a konkurenciát, hogy nincs szabad szabad kapacitásuk sötét szálból. A nagykereskedelmi hozzáférés üzleti modelljét tekintve, pedig semmilyen követelmény nem fogalmazódott meg. Így közpénzből, kistérségi szinten is, olyan struktúra épülhet ki, amelyiket nem a verseny fog jellemezni. A nagyon hosszú időre, szabadon bérelhető sötét szál a távközlési versenypiac kulcsfontosságú előfeltétele.

Forrás:
Május 14-től pályázható a szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása érdekében kiírt pályázat, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. május 14.
Kapcsolódó dokumentumok (tömörítve, egyben)
Lásd még:
Dark fibre, Wikipédia
Open-access network, Wikipédia