közigazgatás: magyar

A kormány döntött a Fejlesztési Kabinet létrehozásáról

Szerző: 2012. június 17.No Comments

„A kormány a fejlesztéspolitika területére vonatkozó kormányzati döntések gyors, megalapozott és koordinált előkészítése és érvényesítése érdekében Fejlesztési Kabinetet hoz létre.

A Fejlesztési Kabinet elnöke a Miniszterelnök, a kabinet tagjai a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, és a Nemzetgazdasági Miniszter. A Fejlesztési Kabinet az ülésére meghívhatja a kormány azon tagjait, akiknek feladatkörét, hatáskörét a tárgyalandó előterjesztés, illetőleg napirendi pont érinti.

A Fejlesztési Kabinet a jövőben állást foglal a kormány számára a fejlesztési és tervezési feladatokról, különösen a 2014-2020-as pénzügyi időszakhoz kapcsolódó feladatokról, továbbá a fejlesztési célú költségvetési források felhasználásához szükséges kormányzati intézkedésekről, a támogatások felhasználáshoz szükséges intézményrendszer kialakításáról és működtetéséről, valamint ezen témakörben indokolt szabályozásról.

A kormánydöntést igénylő fejlesztéspolitikai tárgyú és fejlesztési dokumentumok kizárólag a Fejlesztési Kabinet jóváhagyását követően terjeszthetők a kormány elé.

A kiemelt jelentőségű és egyedi kormánydöntéssel támogatható beruházások tekintetében az Fejlesztési Kabinet átveszi a kiemelt jelentőségű beruházások kérdéseivel foglalkozó Tárcaközi Bizottság feladat – és hatáskörét.

A Fejlesztési Kabinet működésével kapcsolatos ügyviteli és titkársági feladatokat a Miniszterelnökség látja el.”

Forrás:
A kormány döntött a Fejlesztési Kabinet létrehozásáról, Miniszterelnökség, 2012. június 15.