Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének frissítéséről

Szerző: 2012. szeptember 9.No Comments

„A Kormány
1. az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint állapítja meg,
2. a 2. mellékletben meghatározott projekteket az Államreform Operatív Program kiemelt projektjeiként nevesíti, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a támogatási szerződést azokra megkösse,
3. az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének elfogadásáról és kiemelt projektek nevesítéséről szóló 1286/2012. (VIII. 9.) Korm. határozatot visszavonja…”

Forrás:
A Kormány 1346/2012. (IX. 7.) Korm. határozata az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének elfogadásáról és kiemelt projektek nevesítéséről; Magyar Közlöny; 2012. évi 117.szám; 2012. szeptember 7.; 19788-19821. oldalak (pdf)