Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányhatározat az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekről

Szerző: 2012. szeptember 9.No Comments

„A Kormány
1. az Államreform Operatív Program tekintetében
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a program végrehajtása során az akciótervben szereplő ütemezéstől, illetve tartalomtól (vállalt indikátortól) való legalább 30%-os eltérés esetében kezdeményezze az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosítását a nem teljesítő projektek cseréje érdekében,
b) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve alapján állítson fel tartaléklistát annak érdekében, hogy nem teljesítő projektek cseréjére lehetőség legyen,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: folyamatos
2012. szeptember 15.

2. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tekintetében
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy alakítson ki a kormányzati informatika területén egyszemélyi felelősséget a projektek végrehajtásának felgyorsítása érdekében,
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert azon projektek esetében, ahol a támogatási szerződésben vállalt ütemezéshez képest az elmaradás 30%-nál nagyobb mértékű, kezdeményezze a támogatási szerződéstől való elállást és a forrás átcsoportosítását,
c) felhívja az érintett minisztereket, hogy az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében szereplő valamennyi konstrukció esetében a végleges szakmai tartalmat haladéktalanul küldje meg a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter érintett miniszterek
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1345/2012. (IX. 7.) Korm. határozata az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2012. évi 117. szám; 2012. szeptember 7.; 19878. oldal (pdf)