Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalom

A közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere Magyarországon

Szerző: 2012. szeptember 23.No Comments

„…Az értekezés elkészítésének célja az volt, a kutatások arra irányultak, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban a jogorvoslatok kielégítik-e az ügyféli oldalon jelentkező igényeket.
Hazákban a jogorvoslatok szabályozásának kapcsán mindig megjelenik egy úgynevezett alkotmányos követelmény. Ez abból ered, hogy az Alkotmány, és jelenleg az Alaptörvény is alapjogként deklarálja a jogorvoslathoz való jogot. Ez a tény határozta meg gyakorlatilag a kutatás egyik irányát. A kutatásnak ugyanis szükségképen arra is ki kellett terjednie, hogy a hatályos jogorvoslati rendszer kielégíti-e az Alaptörvény által támasztott igényeket.

Kutatásaim során arra a megállapításra jutottam, hogy ha egy jogorvoslati rendszer az alkotmányos követelményeknek megfelelő, az még nem jelenti feltétlenül azt, hogy az ügyféli igényeknek is maradéktalanul eleget tesz. Következésképpen az értekezés további célja az volt, hogy választ adjak arra a kérdésre, vajon az ügyfél oldalán felmerülő igényeket kielégíti-e a hatályos szabályozás? Az értekezésben ezt az igényt célszerűségi szempontként aposztrofáltam, és az ilyen irányú kutatásaim eredményét egy külön fejezetben fejtetem ki.

Álláspontom szerint minden egyes hatályos joganyagot kutatóban előbb vagy utóbb felmerül a kérdés, hogy hogyan jutottunk el idáig? A hatályos szabályozás miért olyan amilyen, milyen előzmények eredményeként alakult ki? A közigazgatási hatósági eljárások esetében a jogorvoslatok rendszert képeznek. Kérdésként merült fel bennem, vajon a jelenlegi rendszer miért ilyen, volt más is, lehetne másféle is? Ezekre a feltett kérdésekre csak egyféle módón kaphatjuk meg a választ, ha kialakulásukat, előzményeiket feltérképezzük, tulajdonképpen egy jogtörténeti jellegű kutatást végzünk. Ennek kapcsán arra is megpróbáltam választ keresni, hogy milyen indok vezérelte a jogalkotókat, hogy a jogorvoslatokat ilyen módón szabályozzák? Vajon ezen indokok, vagy hatások időben változhatnak, vagy mindig ugyanazok, és jelenleg vagy a jövőben hatást gyakorolnak-e a szabályozásra?

Kutatásaim során a hatályos joganyag tanulmányozása, valamint a történeti előzmények feltérképezése és feldolgozása után arra az álláspontra jutottam, hogy választ kell arra találnom, vajon miért kell, hogy létezzen a jogorvoslat. A válasz persze elsőre értelemszerűnek tűnik, természetesen az ügyfél jogainak védelme érdekében, hiszen az Alaptörvény is – természetesen a hatósági eljárásra vonatkoztatva – gyakorlatilag ezt tartalmazza. a válasz azonban véleményem szerint és kutatásaim alapján nem ennyire egyszerű. Ezért úgy ítéltem meg szükségszerű a jogorvoslatokkal általánosságban is foglalkozni, szerepüket feltérképezni. Ebből a célból egyrészt, egy a jogintézmény elméleti alapjait feltáró jellegű kutatást végeztem, másrészt az alapjogi szintű szabályozás mikéntjére és módjára irányuló kutatásokat végeztem…”

Forrás:
A közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere Magyarországon; Turkovics István; Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; 2012. június 4. (pdf)