Találat: jogtörténet

A közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere Magyarországon

„...Az értekezés elkészítésének célja az volt, a kutatások arra irányultak, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban a jogorvoslatok kielégítik-e az ügyféli oldalon jelentkező igényeket. Hazákban a jogorvoslatok szabályozásának kapcsán mindig megjelenik egy úgynevezett alkotmányos követelmény. Ez abból ered, hogy az Alkotmány, és jelenleg az Alaptörvény is alapjogként deklarálja a jogorvoslathoz való jogot. Ez a tény határozta meg gyakorlatilag a kutatás egyik irányát. A kutatásnak ugyanis szükségképen arra is ki kellett terjednie, hogy a hatályos jogorvoslati rendszer kielégíti-e az Alaptörvény által támasztott igényeket. Kutatásaim...

Részletek

Az Állami Számvevőszék felállítása és működésének kezdetei

„Az osztrák–magyar kiegyezéssel újólag megteremtett parlamentarizmus 1867-ben Magyarországon is intézményesítette a törvényhozás kormány fölötti ellenőrzésének jogát, a parlament pedig a gazdasági ellenőrzés ellátására létrehozta az Állami Számvevőszéket. A számszéket becikkelyező 1870. évi XVIII. törvény azonban a szervezet jogállását felemás módon állapította meg, s feladatául csupán a számszaki kontroll teljesítését jelölte meg, minek köszönhetően az orgánum működését – a kezdetektől egészen megszűnéséig – ellentmondásos jelzőkkel illették.” Forrás: Az Állami Számvevőszék felállítása és működésének kezdetei, Révész T. Mihály, 2012/1, 98-111. oldalak (pdf)

Részletek

1960-as, 70-es évekbeli határozatokat vonnak vissza

„A közigazgatási tárca parlamenti államtitkára szerint a dereguláció nem értelmezhető csak a törvények vagy miniszteri rendeletek felülvizsgálataként, annak a tágabb értelemben vett jogalkotás teljes spektrumára ki kell terjednie. Rétvári Bence kedden a parlamentben, az egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat expozéjában beszélt erről, rámutatva: ezért kéri fel a kormány az Országgyűlést saját határozatainak áttekintésére is. Rétvári Bence felidézte, hogy a közigazgatás megújítását célzó Magyary-program részeként megkezdődött a 2011. január 1-jét megelőző időszakban kihirdetett jogszabályok deregulációs célú felülvizsgálata. A program...

Részletek

Magyary Zoltán: A magyar állam költségvetési joga, Közigazgatási jogi tanulmány

„Dr. Magyary Zoltán, jogtudós, 1888-ban született, Tatán. A közigazgatási és pénzügyi jog professzora volt. Tragikus sorsú tudós, kinek munkásságát sokszor és sokféle oldalról bemutatták már. Bereményi Géza híres első filmje a Tanítványok, szintén az ő emléke előtt tiszteleg. Számos könyvet írt, tanulmányai jelentek meg tudományos folyóiratokban. Érdemtelenül hosszú időt - nyolcvanhét évet váratott magára A magyar állam költségvetési joga faximile kiadása, mígnem Az Országgyűlés Hivatala jóvoltából 2010-ben megjelent. Néhány téma a tartalomból: A költségvetési jog kialakulása és a parlament által való gyakorlása....

Részletek