Skip to main content
közigazgatás: magyar

Megjelent a helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása érdekében kiírt felhívás

Szerző: 2012. október 23.No Comments

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” című, ÁROP 1.1.22 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. A rendelkezésre álló keretösszeg 180 000 000 forint.
A projektjavaslat benyújtására 2012. október 17. és 2012. november 17. között van lehetőség.

A kiemelt projekt arra irányul, hogy átfogó helyzetképet adjon az önkormányzati hatáskörben lévő helyi közszolgáltatások ellátásáról, az átalakítás első tapasztalatairól, ezzel segítséget nyújtson a szükséges végrehajtási jogalkotáshoz, a finanszírozási rendszer kialakításához, illetve az önkormányzatok helyi szolgáltatás-szervezési reformlépéseinek megalapozásához, valamint a helyi közszolgáltatások országos szintű nyilvántartását, komplex értékelhetőségét és a kapcsolódó pénzügyi tervezést szolgáló információs rendszer létrehozásához.

A projekt keretében át kell tekinteni a helyi, térségi közfeladat-ellátás nemzetközi trendjeit, hazai helyzetét, a vonatkozó közpolitikai, ágazati fejlesztési irányokat és a tényleges hazai működési körülményeket, aktuális gyakorlatot, amelyek alapján meghatározásra kerülnek a rendszer finomhangolására és továbbfejlesztésére irányuló javaslatok.

Az elvégzett vizsgálatok alapján a következő témakörökben szükséges a projektnek hasznosítható javaslatokat megfogalmaznia:

 • a feladatellátás térbeli kapacitásbeli optimalizálása, ehhez kapcsolódó tervezési módszerek,
 • a szolgáltatásszervezés célszerű kereteinek meghatározási szempontjai a főbb szolgáltatási területeken,
 • a szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításának modelljei,
 • a feladat megszervezésének szervezeti, intézményi összefüggései,
 • a feladatellátás költségei, a mérés módszerei,
 • a költség-tervezéshez és monitoringhoz szükséges információs rendszer alapjai, továbbá
 • a feladatellátás finanszírozási szerkezete, beleértve a működés, a fenntartás és a fejlesztés finanszírozás összhangját.

A projekt főbb elemei:

 • Az önkormányzati közszolgáltatási területre vonatkozó szakirodalom, nemzetközi, uniós dokumentumok, irányelvek, a hazai joganyag és ágazati koncepciók, stratégiák áttekintése, szakértői értékelése, nemzetközi benchmarkingja.
 • A közszolgáltatásokra vonatkozó adatbázisok feltérképezése, a hiányzó információs szükséglet azonosítása.
 • A helyi közszolgáltatási-önkormányzati feladatrendszer ellátásának, helyzetének, sajátosságainak a meglévő adatbázisok és eredeti adatfelvétel alapján történő elemzése.
 • Felmérés lebonyolítása a szolgáltatásokat igénybe vevő lakossági minta alapján a szolgáltatásokkal kapcsolatos szükségletekről, véleményekről.
 • Empirikus mélyelemzések, esettanulmányok készítése az önkormányzati közszolgáltatások ellátásának konkrét körülményeiről, problémáiról.
 • Az egyes önkormányzati közfeladatok ellátására és finanszírozására vonatkozó modelljavaslatok kidolgozása és szakmai körökkel való megvitatása.
 • A feltárt eredmények alapján a közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan kidolgozott költségmérési és tervezési módszertan két önkormányzat esetében kísérleti jelleggel való kipróbálása annak érdekében, hogy a mintaprojektek eredményei alapján a módszertan esetleges korrekciója, finomhangolása megtörténhessen.

Mintavétel:
A jogszabályelemzés, és a kérdőíves lakossági és jegyzői felmérések az önkormányzati közszolgáltatások (a hatósági munkát nem beleértve) teljes országos rendszerét lefedik. Ezzel szemben az egyes közszolgáltatási területeken készítendő esettanulmányok reprezentatívak lesznek annak érdekében, hogy kellő mélységig lehessen a szolgáltatás megszervezésének körülményeit, feltételeit elemezni. Csak mélyebb elemzésekkel lehet ugyanis állást foglalni a közfeladatok differenciált telepítésének, az optimális területi hatókör, kapacitás kérdésében, illetve abban is, hogy a közfeladat ellátásának előírt szakmai feltételeinek szabályozása, finanszírozási, szervezeti keretei hogyan racionalizálhatóak.
A reprezentativitásnak földrajzi, település típusbeli illetve ágazati szempontból is érvényesülnie kell.
A mintában szereplő településtípusok, térségek: aprófalvak, 1000-2000, 2000-5000, 5000-10000, 10000-30000, 30000-50000, 50000-100000, lakos közötti és 100000 feletti települések, a kistérségek, megye.
A javaslatok szerinti modellezésre kettő, területi kiterjedés és lélekszám szerint eltérő településen is sor kerül.

A közszolgáltatások felmérésének módszere és szempontjai
A felmérés egyrészt a rendelkezésre álló statisztikai adatforrásokra, kormányzati, illetve a kormányhivatalokon keresztüli adatgyűjtésekre, másrészt eredeti empirikus elemzésekre épül. A statisztikai adatfeldolgozás, empirikus tényfeltárás mellett sor kerül az adott közszolgáltatási területekre vonatkozó nemzetközi szakirodalom, közpolitikai dokumentumok, elemzések feldolgozására…”

Forrás:
Megjelent a helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása érdekében kiírt felhívás; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. október 17.
Kapcsolódó dokumentumok