közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Utasítás miniszteri biztos kinevezéséről (EKOP, ÁROP)

Szerző: 2012. november 1.No Comments

„…1.§ A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2012. október 26. napjától 2013. április 26. napjáig dr. Guller Zoltánt miniszteri biztossá nevezem ki.

2.§ (1) A miniszteri biztos az Államreform Operatív Program vonatkozásában
a) gondoskodik annak akciótervének kidolgozásáról, monitoringrendszerének működtetéséről, illetve koordinálja a 2014–2020-as európai uniós tervezési időszakra vonatkozó közigazgatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
b) ellátja a projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása körében irányítja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Államreform Operatív Programmal kapcsolatos tevékenységét.

3.§ A miniszteri biztos az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program vonatkozásában ellátja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot érintő projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat.

4.§ A 2–3. §-ban meghatározott feladatok ellátása körében a miniszteri biztos
a) részt vesz a projekt/pályázati felhívás és az útmutató kidolgozásában, véleményezésében,
b) elkészíti a projekt/pályázati adatlap nem szakmai tartalmú részeit,
c) felelõs az adatlap, támogatási szerződés elkészítéséért, összeállításáért, azok módosításáért és benyújtásáért a Közreműködő Szervezet felé,
d) elkészíti a Közreműködő Szervezet által megküldött hiánypótlási felhívásokat, és felelõs azok véglegezéséért, benyújtásáért a Közreműködő Szervezet felé,
e) kapcsolatot tart – közbeszerzéssel összefüggő ügyek kivételével – a Támogatóval, Közreműködő Szervezettel, és a külső ellenőrző szervekkel,
f) véleményezi a projekt során felmerülő belső, illetve külső erőforrásból finanszírozott szerződéseket,
g) összeállítja a kifizetési igényléseket,
h) ellenőrzi a kifizetési igénylésekhez kapcsolódó elszámolást alátámasztó dokumentumokat elszámolhatósági szempontjából,
i) felelős a szakmai beszámoló összeállításáért,
j) rögzíti a kifizetési igénylést és a szakmai beszámolót az EMIR Pályázó Tájékoztató Felületén,
k) végzi a projekt kommunikációs követelmények teljesítésének adminisztrálását, megvalósulásának nyomon követését (sajtódosszié-vezetés),
l) vezeti a projektdossziét.

6. § A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter a közigazgatási államtitkár útján irányítja.
7. § A miniszteri biztos gyakorolja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás 49. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott feladatköröket…”

Forrás:
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 37/2012. (X. 31.) KIM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2012. évi 49. szám; 2012. október 31.; 8808-8809. oldalak (pdf)