közigazgatási informatika

Egységesen kezelt családtámogatások

Szerző: 2012. december 3.No Comments

„Korszerűsítették az Államkincstár pénzügyi informatikai rendszerét. Az éles indulás 2013 első negyedévében várható.

Végéhez érkezett a „TÉBA – családtámogatási ellátások folyósításának korszerűsítése” elnevezésű projekt moduljainak fejlesztése. Az 1 milliárd 674 millió forint értékű beruházást az Új Széchenyi Terv keretében, az EKOP forrásaiból valósították meg. A projekt legnagyobb közbeszerzését 2010 márciusában az Iqsys, a T-Systems Magyarország egyik elődcége nyerte el. A kedvezményezett a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), befogadó szervezet a Magyar Államkincstár.

A fejlesztéssel új, integrált informatikai rendszer jött létre, amely 11, a családi támogatásokkal kapcsolatos alkalmazási területet (GYÁS, GYES stb.) foglal egységes keretrendszerbe, illetve elektronizálja a kapcsolódó területek ellátásához szükséges nyilvántartási, támogatásigénylési, elszámolási és ellenőrzési feladatokat. Az új rendszer kiváltja a korábbi, elavult, egymástól elszigetelten működő rendszereket. Elemei között megoldott az adatok átadása, így az ügyfelek mentesülnek az ismétlődő adatszolgáltatás terhétől. Összességében a családtámogatásra évente 360 milliárd forint az előirányzott költségvetési keret, így érthető, hogy a rendszerrel szemben rendkívül fontos elvárás az adatok folyamatos ellenőrzése.

A T-Systems a rendszert Oracle alapokon valósította meg. A beruházás értékének körülbelül a 40 százalékát tették ki a hardver- és szoftverlicencek. Vállalkozói oldalról több mint százan dolgoztak a projektben, ehhez járult még a KIFÜ és az Államkincstár szakembergárdája. Összességében 260 millió rekordot migráltak az új rendszerbe, amelyet 30 fizikai és 40 virtuális szerver szolgál ki.
A rendszer a korábbinál egyszerűbben és dinamikusabban képes idomulni a jogszabályi változásokhoz. Minden eleme internetböngésző-alapú felhasználói felületet kínál, így alkalmas az online felhasználásra is.”

„A TÉBA projekt fő célkitűzése az egyes pénzügyi kormányzati folyamatok egyszerűsítése és az érintett közigazgatási tevékenységek hatékonyságának növelése. A fejlesztéssel egy új, integrált informatikai rendszer jött létre, amely egységes keretrendszerbe foglalva támogatja, illetve elektronizálja a családtámogatási, finanszírozási, valamint a köznevelési és szociális feladatok ellátáshoz kapcsolódó támogatások alapjául szolgáló adatok nyilvántartásával, a támogatások igénylésével és elszámolásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Az újonnan kialakított rendszer lehetővé teszi a Magyar Államkincstár által folyósított, az állampolgárokhoz köthető támogatások egységes kezelését.

A TÉBA rendszer révén hatékonyabbá, ugyanakkor ellenőrizhetővé váltak a kapcsolódó folyamatok. Emellett a korszerű – ügyfél-tájékoztatáshoz kapcsolódó – elvárások is teljesülnek, erősítve ezzel a szolgáltató állam funkcióit. A családtámogatást illetően az új megoldás kiváltja a mára már elavult, egymástól elszigetelten működtetett rendszereket, figyelembe veszi az együttműködő szervezetek (így például az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az érintett minisztériumok) infrastrukturális és technikai sajátosságait.

A TÉBA rendszer – mint országos adatbázis – integrált módon fogja egybe a központi költségvetésből finanszírozott, személyhez köthető családtámogatási és fogyatékossági támogatási igények befogadását, elbírálását, finanszírozását, valamint a család-, a köznevelési és szociális feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási ellátások folyamatba épített és helyszíni ellenőrzési tevékenységét. Mindemellett megbízható, pontos és naprakész adatszolgáltatással hatékony támogatást nyújt a nemzetközi és hazai tájékoztatási, elemzési feladatok ellátásához.

A TÉBA projekt során megvalósuló rendszer korszerű technológiai bázison alapul, amely a korábbinál egyszerűbben és dinamikusabban képes idomulni a jogszabályi környezet esetleges változásaihoz. A rendszer minden eleme teljes egészében internet böngésző alapú felhasználói felületet kínál, így jogosultsági és biztonsági beállításoktól függően az online felhasználásra is alkalmas.

Ugyancsak a TÉBA projekt keretében került kialakításra egy online és interaktív szabályrendszer, amelynek segítségével biztosítható mind az intézményi, mind pedig a lakosságra vonatkozó jogszabályi változások gyors és naprakész követése. Családtámogatási területen az egyéni kérelmek indítása, az előkalkulációk elvégzése és az elbírálás teljes munkafolyamata most már egy platformon mehet végbe. Mindez elősegíti, hogy a lakossági és az intézményi ügyfelek egységes, online szabályozás alapján működjenek együtt. Az új rendszer tehát hatékony eszköze az online ügyfélszolgálati, valamint a szakreferensi és tanácsadói munkának is.

Az egységes keretbe foglalt, hatékonyan és költségkímélő módon üzemeltethető rendszer megalkotásának elsődleges célja a Kincstár belső folyamatainak korszerűsítése volt, ugyanakkor a felhasználóként megjelenő állampolgárok számára is kézzel fogható eredményt jelent majd a támogatások gyorsabb és pontosabb folyósítása.”

Forrás:
Egységesen kezelt családtámogatások; Majláth Judit; Computerworld; 2012. november 30.
Lezárul a TÉBA- projekt moduljainak fejlesztése; Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség; 2012. november 30.