Skip to main content
közigazgatási informatika

Aláírták az IdomSoft Informatikai Zrt. megvásárlását

Szerző: 2012. december 29.No Comments

„A mai napon a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Igazgatóságának jóváhagyásával, – a kormány 1481/2012. számú határozatának megfelelően – megtörtént az IdomSoft Informatikai Zrt. megvásárlásáról szóló dokumentum aláírása. A tranzakció a Gazdasági Verseny Hivatal jóváhagyását követően 2013. első negyedévében zárulhat.

A kormány 1481/2012. számú, november 6-án kelt határozatában felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (IdomSoft Zrt.) 100 százalékos részvénycsomagjának közvetett állami tulajdonba vételének lehetőségét oly módon, hogy a tranzakció megvalósulása esetén a vállalat a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá kerüljön és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter szakmapolitikai felügyelete mellett működjön.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. megvizsgálta az IdomSoft Zrt. megvásárlásának lehetséges formáit, illetve a tranzakcióval összefüggő kérdéseket és azt követően a kormányhatározat, illetve a Nemzeti Fejlesztési Miniszter döntése alapján kezdte meg a megvásárlással kapcsolatos tranzakciót.

„A Kormány, annak érdekében, hogy az állami működés szempontjából kiemelt fontosságú nyilvántartások, a nemzeti adatvagyon biztonsága, és e nyilvántartások magas színvonalú informatikai működtetése biztosított legyen, döntött arról, hogy tőkeemeléssel biztosítja, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. megvásárolja az Idomsoft Zrt. valamennyi részvényét. E kiemelt rendszerek területén jelentős tapasztalattal rendelkező vállalkozás állami tulajdonának megszerzésével biztosítható a nemzeti adatvagyonra vonatkozó törvényi előírások teljesítése – nyilatkozta Szabó Zoltán Attila a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.””

Forrás:
Aláírták az IdomSoft Informatikai Zrt. megvásárlását; Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.; 2012. december 21.