közigazgatási informatika

A nyilvántartások rendbetételével folytatódik a közigazgatás megújítása

Szerző: 2013. január 9.No Comments

„A nyilvántartások rendbetételével, egységesítésével folytatódik a közigazgatás megújulása. A cél az, hogy ne kelljen az ügyfelektől olyan adatokat kérni a különféle hatósági ügyek intézése során, amit valamelyik állami szerv valahol már nyilvántart. Ezzel is csökken majd azon dokumentumok száma, amelyeket az ügyfeleknek kell a hatóságok számára készíteni, és egyben jelentősen rövidül az eljárások ideje.

A közigazgatásban kezelt adatháttér rendbetételével, az adatok megbízhatóságának emelésével, valamint a jogosultak hozzáférésének megfelelő biztosításával folytatódik a közigazgatás megújítása az Államreform Operatív Program keretében.

Ennek során áttekintenek több mint 260 – jelenleg a közigazgatásban működő – nyilvántartást, amelyeket szükséges egységesíteni. Ki kell jelölni az egyes adatok és adatkörök felelősét, illetve rendbe kell tenni az adatokhoz való hozzáférési folyamatokat. A közigazgatási eljárások kiemelt alapelve, hogy ne kelljen olyan adatot elkérni az ügyféltől, amely már az állam valamely nyilvántartásában szerepel (pl. lakcím, aláírási címpéldány). Az elv maradéktalan alkalmazásának a legnagyobb gátja, hogy a különféle állami nyilvántartások egymástól gyökeresen eltérnek, más a struktúrájuk, így a hatóságok közötti kommunikációt lényegesen megnehezíti, extrém esetekben ellehetetleníti, az eljárási határidőket pedig indokolatlanul elnyújtja.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által indított ÁROP projekt keretében feltérképezik a jelenleg működő nyilvántartások használatát, majd egy új – hatásvizsgálatokkal alátámasztott – koncepciót fogalmaznak meg az adatbázisok kezelésére és strukturális felépítésének szabályozásához. A projekt részeként megvizsgálják a nemzeti adatvagyon védelmére vonatkozó koncepciót, majd a törvényi és rendeleti szintű szabályozás mostani felépítését, s módosításokat kezdeményeznek, hogy az állam által nyilvántartott adatok és adatbázisok között megfelelő, s egyben adatvédelmi szempontból biztonságos is legyen az átjárhatóság.

A kijelölt célokat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 300 millió forintnyi európai uniós forrásból az ÁROP-1.2.14-2012-2012-0001 számú, a „Közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata” című pályázata alapján az Államreform Operatív Program keretében valósítja meg, 2013. szeptember 30-ig.”

Forrás:
A nyilvántartások rendbetételével folytatódik a közigazgatás megújítása; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2012. január 8.