Skip to main content
közigazgatás: magyar

A piac számára egyszerűbben és könnyebben hozzáférhetők lesznek a nyilvántartott közadatok

Szerző: 2013. január 9.No Comments

„A jelenleg nyilvántartott közadatok rendszerének átláthatóvá és a piac számára is hozzáférhetővé tételén dolgozik az állam. A cél az, hogy az állampolgárok szélesebb köre hozzáférjen ezekhez az adatnyilvántartásokhoz, továbbá megteremtsék annak lehetőségét, hogy a piaci felhasználás számára értékesíthetőek legyenek ezek a nyilvántartások.

A közadatok rendszere ma nem átlátható, nem egyértelmű, hogy az adófizetők által befizetett adóforintok hogyan jelennek meg a közadat vagyonban. A közpénzből finanszírozott nyilvántartásokat azonban hozzáférhetővé kell tenni az állampolgárok számára.

Az adatok újrahasznosításának egyik leggyakoribb formája ma a különféle térkép alapú szolgáltatások, azaz a GPS használata, de pl. a jogszabályok is az állam által hozzáférhető közadatnak minősülnek.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényt tavaly fogadta el az országgyűlés, de ahhoz, hogy a jogi környezet, valamint a jogszabályok alapján vezetett állami nyilvántartások alkalmasak legyenek az ott tárolt adatok másodlagos célú felhasználására, szükség van a jelenleg használt állami nyilvántartások feltérképezésére és javaslat kialakítására az adatvagyon későbbi hasznosíthatóságának módjára, illetve az ehhez kapcsolódó – hatásvizsgálatokkal alátámasztott – jogszabályi környezet felülvizsgálatára. Mindez uniós irányelvek alapján történik.

A kijelölt célokat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 80 millió forintnyi európai uniós forrásból az ÁROP-1.2.17-2012-2012-0001 számú, az „Adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata” című pályázata alapján az Államreform Operatív Program keretében valósítja meg, 2013. augusztus 31-ig. A projekt eredményeként lehetővé válik az állampolgárok és a gazdasági szereplők számára a közpénzből finanszírozott adatvagyonhoz való hozzáférés és azok újrahasznosításának a lehetősége.”

Forrás:
A piac számára egyszerűbben és könnyebben hozzáférhetők lesznek a nyilvántartott közadatok; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. január 9.