közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányhatározat Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programjának előkészítésével kapcsolatos feladatokról

Szerző: 2013. február 15.február 17th, 2013No Comments

„A Kormány

9. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy dolgozzák ki részletesen javaslataikat és tájékoztassák a nemzetgazdasági minisztert a növekedés és versenyképesség előmozdítására irányuló, a 2013. évi Nemzeti Reform Programban szerepeltetni javasolt, a 2013–14-es időszakra vonatkozó intézkedésekről a 2013. évi Éves Növekedési Jelentés ajánlásaira figyelemmel, ideértve különösen:

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásának javítására irányuló intézkedéseket,
Felelős: külügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter és a további, feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával
Határidő: 2013. február 28.

d) a hálózati iparágak fejlesztésére irányuló intézkedéseket;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. február 28.

10. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával – dolgozza ki részletesen a közigazgatás korszerűsítésére irányuló, a 2013. évi Nemzeti Reform Programban szerepeltetni javasolt, a 2013–14-es időszakra vonatkozó intézkedéseket a 2013. évi Éves Növekedési Jelentés ajánlásaira és a 2012. évi országspecifikus ajánlásokra figyelemmel és azokról tájékoztassa a nemzetgazdasági minisztert;
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával
Határidő: 2013. március 15.

11. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy tájékoztassák a nemzetgazdasági minisztert az Európa2020 célkitűzések állásáról, a célkitűzés elérése, valamint az országspecifikus ajánlások végrehajtása érdekében elsősorban a 2012. év folyamán tett intézkedésekről;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2013. február 28.

12. a) felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy a 2013. évi Nemzeti Reform Programban szerepeltetni kívánt intézkedések területén folytassák le a szükséges társadalmi egyeztetéseket;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2013. március 31.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyen javaslatot a 2013. évi Nemzeti Reform Program társadalmi egyeztetésének módjára.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. március 31.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Forrás:
A Kormány 1061/2013. (II. 14.) Korm. határozata Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programjának előkészítésével kapcsolatos feladatokról; Magyar Közlöny; 2013. évi 23. szám, 2013. február 14.; 1872-1874. oldalak (pdf)