közigazgatási informatikaművelődéstávközlés

Kiemelt program a végponti kapcsolatok fejlesztése érdekében a közoktatásban

Szerző: 2013. március 8.No Comments

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TIOP 1.1.3-12/1 jelű, „Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban” című kiemelt konstrukció.

A projektjavaslat benyújtása a kiírás honlapon történő megjelenésétől számított 30. napig lehetséges.”

„A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a munkaerő-piac kínálati oldalának fejlesztése és ehhez az oktatás minőségének javítása. Ezt szolgálja a KözHáló Program, amely 2004-ben azzal a céllal jött létre, hogy védett és egységes informatikai hálózatot alakítson ki a közoktatási intézmények részére. A KözHáló Program fontos eredményeket ért el, azonban napjainkra a Programmal szemben támasztott elvárások jelentősen megváltoztak, miközben a Program működési modellje és követelményrendszere ehhez csak részben tudott igazodni. A szolgáltatást komoly, és bizonyos esetekben megalapozott, kritikák érik, amelyek az alábbi okokra vezethetők vissza:

  • a biztosított sávszélesség korlátossága,
  • a KözHáló szolgáltatásainak nem megfelelő kihasználása.

Ezt a helyzetet kívánja orvosolni a jelen pályázati felhívás, amely a KözHáló Programot műszakilag, szervezetileg teljesen új alapokra helyezi, és fenntartható működési modellt teremt számára. A konstrukció olyan, az európai irányelvekkel egyező dedikált beruházást valósít meg, amely a hazai közoktatási intézményeket a jelenleg üzemelő, korszerű kutatóhálózathoz csatlakoztatja, valamint a hazai közoktatási intézmények informatikai infrastruktúráját a hálózati szolgáltatás minőségén és a szolgáltatások új alapokra helyezésén keresztül fejleszti. A támogatás közvetlen célja, hogy az érintett intézmények adathálózati csatlakoztatásához 5 év távlatában infrastrukturális háttér jöjjön létre, mind az adathálózat, mind az arra épülő szolgáltatások tekintetében, illetve a közoktatás és a felsőoktatás közötti infrastrukturális és szolgáltatási szinergiák megerősödjenek. A javaslat közvetett célja, hogy hosszútávon is fenntartható működési modellt munkáljon ki, amely példaértékű lehet Európa más országai számára is. Ezen túlmenően a javaslat célja, hogy az Európai Unió FP7, illetve a majdani Horizon 2020 keretprogram alapvető célkitűzéseivel való illeszkedést támogassa.”

Forrás:
Kiemelt program a végponti kapcsolatok fejlesztése érdekében a közoktatásban; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2013. március 5.
Kapcsolódó dokumentumtárak: TIOP-1.1.3-12/1 Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (Központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)