közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározatok az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről

Szerző: 2013. március 15.No Comments

„1. Hatályát veszti az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1350/2011. (X. 20.) Korm. határozat…”

„A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ), valamint a Magyar Államkincstár bevonásával – segítse elő a pénzforgalmi szolgáltatóknak az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (a továbbiakban: EFER) történő csatlakozását.

2. felhívja a minisztereket, hogy tegyenek javaslatot az EFER bevezetésének lehetőségére és használatára valamennyi ágazatba tartozó – hatósági vagy nem hatósági – ügyintézés, valamint elektronikus szolgáltatás vonatkozásában. A javaslatok tartalmazzák, hogy az EFER igénybevételével teljesíthető fizetés milyen ügytípusok, illetve fizetési összeghatárok esetében indokolt, illetve nem indokolt, összevetve az EFER igénybevételével történő, illetve az EFER igénybevétele nélküli fizetések felmerülő költségeit, figyelembe véve a lakosság és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésével kapcsolatos kormányzati vállalásokat. A javaslatokkal összhangban az érintett miniszterek tegyék meg a szükséges lépéseket az ügyintézést biztosító szervezetek EFER-hez történő csatlakozása érdekében, ide értve az ágazati jogszabályok felülvizsgálatát és a konkrét ütemtervet tartalmazó módosító javaslatok előkészítését.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a KIFÜ közreműködésével a kormányzati portálon, illetve a KIFÜ honlapján gondoskodjon az EFER csatlakozás általános szerződési feltételeit, a csatlakozáshoz szükséges műszaki dokumentációt, illetve a csatlakozás várható költségeit tartalmazó tájékoztató anyag közzétételéről.

4. felhívja a minisztereket, hogy az EFER igénybevételének lehetõségét építsék be az ágazati informatikai stratégiáikba, és a szolgáltatásaik fejlesztése, új eljárások bevezetése során a 2. pont szerinti módon vizsgálják meg az EFER bevezetését…”

Forrás:
A Kormány 1124/2013. (III. 13.) Korm. határozata az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1350/2011. (X. 20.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről; Magyar Közlöny; 2013. évi 43.szám, 2013. március 13.; 4612. oldal (pdf)
A Kormány 1125/2013. (III. 13.) Korm. határozata az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer széles körű használatához szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2013. évi 43.szám, 2013. március 13.; 4613. oldal (pdf)