Skip to main content
közigazgatási informatikatávközlés

Új pályázati kiírás a kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus szolgáltatások használatára történő áttérés érdekében

Szerző: 2013. április 18.No Comments

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az EKOP-1.A.3 kódszámú, „Kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus szolgáltatások használatára történő áttérés (Kormányzati felhő, NTG csatlakozás, gazdálkodás, intézményi működtetés, iratkezelés)” című felhívás.”

…A pályázat célja
Az egyfordulós pályázat alapvető célja a kormányzati funkcionális szolgáltatások központi infokommunikációs rendszer(ek)be integrálása és ezáltal azok olcsóbb működtetése. A fejlesztések eredményeképpen igazolhatóan javulnak, gyorsabbá válnak a közigazgatás belső folyamatai, idő-, erőforrás és költségmegtakarításokat lehet elérni, emelkedik az információbiztonság szintje.
A pályázat keretében a fenti célokat vagy célok valamelyikét szolgáló, valós igényeket kielégítő közigazgatási infokommunikációs technológiai fejlesztések támogathatóak. Támogatás nyújtható továbbá olyan, a fenti célokat szolgáló komplex fejlesztések keretében megvalósuló hardver és szoftver beszerzések számára, melyek költséghatékony és fenntartható módon növelik a közigazgatási munka hatékonyságát.

Elvárt eredmény
A pályázat eredményeképpen egyszerűsödnek az érintett közigazgatási eljárások és folyamatok, megújulnak a közigazgatás pályázat által érintett belső folyamatai, s tovább erősödnek a közigazgatáson belüli informatikai alapú szolgáltatások.

Pályázatot az alábbi témakörökben lehet benyújtani:
Pályázatot bármely, a „Pályázat célja” fejezetben leírtakat magában foglaló témakörben be lehet nyújtani.
A jelen pályázati útmutató „E” pontjában leírt kiválasztási kritériumokban meghatározottaknak megfelelően előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek az alábbiakban leírt egy vagy több területet (fejlesztési területek) magában foglaló fejlesztést tartalmaznak:

 • Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszerhez (EKEIDR), illetve a központi hibrid kézbesítési és konverziós rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges intézményi infokommunikációs fejlesztések. A központi hibrid kézbesítési és konverziós rendszerhez való csatlakozás esetében a következő elemek megvalósítása történhet:
  • a hivatalnál működő dokumentum menedzsment, iratkezelési, iktatási vagy kézbesítési (elektronikus postázási, levelező vagy mail) rendszerek csatlakoztatása a postai hibrid SZEÜSZ szolgáltatáshoz
  • a hivatalnál működő dokumentum menedzsment, iratkezelési, iktatási vagy kézbesítési (elektronikus postázási, levelező vagy mail) rendszerek csatlakoztatása a postai inverz-hibrid SZEÜSZ szolgáltatáshoz
  • a hivatalnál működő dokumentum menedzsment, iratkezelési, iktatási vagy kézbesítési (elektronikus postázási, levelező vagy mail) rendszerek csatlakoztatása a postai biztonságos elektronikus kézbesítési SZEÜSZ (REM) szolgáltatáshoz
 • Intézményi működtetéshez szükséges szolgáltatások, informatikai megoldások (beleértve az alapszintű irodaautomatizálási környezetet biztosító szövegszerkesztőt, levelező rendszereket is) központi kormányzati informatikai üzemeltető szervezettől való igénybevételéhez szükséges infokommunikációs fejlesztések
 • Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz (NTG) való csatlakozáshozszükséges intézményi infokommunikációs fejlesztések, kiemelt tekintettel a következőkre:
  • felhordó hálózat kiépítése
  • hálózati forgalom végződtető végponti eszközök (CE router) beszerzése
  • hangszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. VoIP
  • központi eszköz, IP telefonok beszerzése)
  • esetleges, az NTG csatlakozáshoz közvetetten kapcsolódó fejlesztések
   • helyi (LAN) hálózat kiépítése a végpontokon és a szerverteremben (switchek, szekrények UPS-ek, kábelezés stb.)
   • egyéb fejlesztések
  • eszközbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele (tervezés,
  • tervezői művezetés stb.), illetve rendszerintegrációs szolgáltatások (végpontok üzembe helyezése, hálózati eszközök konfigurálása, szolgáltatások beállítása, hálózat élesztése, tesztelése, IT eszközökhöz kapcsolódó rendszerintegráció stb.)
 • Központi kormányzati felhő szolgáltatások intézményi bevezetéséhez szükséges infokommunikációs fejlesztések. A Kormányzati felhő szolgáltatás IaaS (informatikai infrastruktúra szolgáltatás) szolgáltatási szint megvalósítását célozza. Nem terjed ki az operációs rendszer és a felette kialakítandó alkalmazás, szoftver rétegek liszenszelésére. Ezekről a felhasználónak kell gondoskodnia. A Kormányzati felhő infrastruktúra kiszolgáló parkja, szabványos, x86-os technológiával rendelkező hardver elemekre épül, melynek egységességét a Szolgáltató törekszik megtartani.

A támogatás feltétele, hogy a fenti területek esetében a tényleges csatlakozás is megtörténjen a projekt keretén belül…”

Forrás:
Új pályázati kiírás a kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus szolgáltatások használatára történő áttérés érdekében; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2013. április 18
Kapcsolódó dokumentumtárak