Skip to main content
jogközigazgatási informatikatörvények, határozatok

KIM jogszabálytervezet: Képzések és továbbképzések az elektronikus információbiztonság területén

Szerző: 2013. június 20.No Comments

„Előterjesztés: ……. /2013. (……..) KIM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról

Képzések és továbbképzések az elektronikus információbiztonság területén

Az Országgyűlés 2013. április 15-én elfogadta az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényt, ami meghatározza az információbiztonság területén elvégezendő oktatási feladatokat és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet jelöli ki a képzési, továbbképzési követelmények és oktatási programok kidolgozásáért felelős intézménynek. A július 1-jén hatályba lépő törvényhez kapcsolódó miniszteri rendelet tervezete rögzíti a törvényben meghatározott vezetői, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős és az azzal összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek képzésének és továbbképzésének tartalmát. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter rendelettervezete három képzési formát nevesít (képzés, tanfolyami képzés és továbbképzés) és meghatározza szervezésükkel kapcsolatos főbb szabályokat, ezen belül a képző szerv és a továbbképzést végző szerv kötelezettségeit.

Rögzíti a rendelettervezet az elektronikus információbiztonsági vezető képesítés megszerzésére vonatkozó szabályokat (részvétel és jelentkezés feltételei, a képzés időtartama és tárgykörei, mentességi szabályok). Az elektronikus információbiztonsági vezető képesítés megszerzésére irányuló felsőfokú oktatási intézményben történő szakirányú továbbképzést nem kellene megszereznie annak a személynek, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott, akkreditált nemzetközi képzettséggel vagy e szakterületen szerzett 5 év szakmai gyakorlattal. Ezt a szakirányú továbbképzést a törvény hatálybalépését követő öt éven belül (2018. július 1-ig) kellene megszerezniük az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyeknek.

A tervezet előírja, hogy a tanfolyami képzésben az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy és a szervezet vezetője, a törvény által előírt éves továbbképzésen az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy, az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy, és a szervezet vezetője köteles részt venni. Tartalmazza a tervezet továbbá a tanfolyami képzés és a továbbképzés követelményeit (részvétel és jelentkezés feltételei, a tanfolyami képzés időtartama és tárgykörei, a tanfolyami képzés vizsgakövetelményei).

Az észrevételeket június 24-ig a kormanyiroda@kim.gov.hu e-mail címre várjuk.”

Forrás:
……. /2013. (……..) KIM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. június 18. (pdf)