Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány határozata az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról

Szerző: 2013. augusztus 15.No Comments

„A Kormány
1. döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben a 2007–2013-as irányító hatósági funkciókat ellátó egyes szervezeti egységek keretein belül Tervezési Támogatási Munkaszervezet kerül létrehozásra,

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az 1. határozati pont végrehajtása érdekében az érintett miniszterek bevonásával a szükséges intézkedéseket tegye meg, ideértve az egyes közjogi szervezetszabályozó eszközök módosítását, és a Tervezési Támogatási Divízió humánkapacitásának biztosítását,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár érintett miniszterek az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. melléklete szerint
Határidő: azonnal

3. döntött arról, hogy az 1. pont szerint felállításra kerülő Divízió támogatása céljából és az irányító hatóságok 2014. január 1-jével történő zavartalan átvétele és a szervezeti működési keretek kialakítása érdekében az irányító hatóságokat átvevő minisztériumokban kerüljenek kijelölésre az átvételért felelős személyek
Felelős: érintett miniszterek az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. melléklete szerint
Határidő: azonnal

4. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben, az Irányító Hatóságok keretein belül kialakításra kerülő Tervezési Támogatási Munkaszervezetek bevonásával dolgozzák fel a társadalmi egyeztetés során beérkező észrevételeket, és bocsássák azt a 2014-2020-as operatív programok tervezéséért felelős nemzetgazdasági miniszter rendelkezésére,
Felelős: érintett miniszterek az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. melléklete szerint
Határidő: a társadalmi egyeztetés lezárultát követő 14. nap

5. döntött arról, hogy a 2014–2020-as európai uniós programok végrehajtásában kijelölésre kerülő közreműködő szervezetek 2014. január 1-től az érintett – az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. mellékletében rögzített – miniszterek irányítása alá kerülnek,

6. döntött arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek 2014. január 1-től a területileg érintett megyei önkormányzatok irányítása alá kerülnek,

7. döntött arról, hogy a 2014–2020-as programozási időszakban az intézményrendszeri humánkapacitások és kompetenciák megtartása és kiépítése érdekében Karrier Programot szükséges kidolgozni az intézményrendszer szereplői részére.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár az érintett miniszterek bevonásával az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. mellékletében rögzített felelősségi rend szerint
Határidő: 2013. december 1.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 136. szám, 2013. augusztus 15.; 65942. oldal (pdf)