Skip to main content
jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszakirodalom

E-közigazgatási Szabályozás 2013

Szerző: 2013. augusztus 28.No Comments

„Ez a kiadvány az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében megvalósított közigazgatás-fejlesztési projektek céljait és eddigi eredményeit mutatja be.

2010 tavaszán hozzákezdtünk a magyar közigazgatás, a magyar állam újjászervezéséhez. A célunk az volt, hogy a közigazgatást ténylegesen a közjó szolgálatába állítsuk, egy eredményes és hatékony államszervezet létrehozásával, a párt-, csoport- és részérdekek legyőzésével a nemzet érdekében dolgozhassunk. A közigazgatás újjászervezésének legnagyobb erénye az önkritika és a rugalmasság, nem egy abszolút célhoz ragaszkodik, hanem a folyton változó adottságokhoz igazodva próbálja elérni azt, hogy a közigazgatás ne a versenyképességet korlátozó, hanem ösztönző tényező legyen. Hiszem, hogy a hazai és külföldi tapasztalatok kormányzati gyakorlatba való átültetésével ez az újjászervezési munka lehet az első magyar közigazgatási reform, amely egész Európa számára mintaként szolgálhat.

A magyar közigazgatás polgárbarát és szolgáltató jellegének erősítésében, átalakításában kiemelkedő szerepet játszanak azok az ÁROP-projektek, amelyek az ügyintézést és az igazgatási folyamatokat meghatározó jogszabályi környezet felülvizsgálatára, racionalizálására és modernizálására irányulnak. Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi környezet felülvizsgálatára azért volt szükség, mert hatékony és színvonalas szolgáltatást nyújtó közigazgatás ma már nem létezhet az informatika által nyújtott lehetőségek és eszközök széles körű alkalmazása nélkül. A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálatával az volt a célunk, hogy a közigazgatási szervek által kezelt nyilvántartások egységesítésével és rendbetételével meggyorsítsuk a hatósági ügyintézés folyamatát, míg az adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok revíziója a közszférában rendelkezésre álló adatok széles körű felhasználhatóságát biztosító, az uniós követelményeknek megfelelő szabályozási környezet megteremtését segíti elő.

Reméljük, hogy mindezek a változtatások hosszú távon hozzájárulnak a közösség és a polgárok mindenkori igényeit szem előtt tartó, hatékonyan és racionalizáltan működő, a jó állam szellemiségét előmozdító közigazgatás megteremtéséhez.

Dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes közigazgatási és igazságügyi miniszter…”

Forrás:
E-közigazgatási Szabályozás 2013; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. július 29. (pdf)