Skip to main content

Találat: ÁROP-1.2.17

Prezentáció: ÁROP-1.2.17-2012-2012-0001 „Adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata” c. projekt

„A 2013. július 24-én megrendezett szakmai napon elhangzott előadás prezentációja.” Forrás: ÁROP-1.2.17-2012-2012-0001 „Adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata” c. projekt ; Korom Renáta; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. július 24.

Részletek

E-közigazgatási Szabályozás 2013

„Ez a kiadvány az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében megvalósított közigazgatás-fejlesztési projektek céljait és eddigi eredményeit mutatja be. 2010 tavaszán hozzákezdtünk a magyar közigazgatás, a magyar állam újjászervezéséhez. A célunk az volt, hogy a közigazgatást ténylegesen a közjó szolgálatába állítsuk, egy eredményes és hatékony államszervezet létrehozásával, a párt-, csoport- és részérdekek legyőzésével a nemzet érdekében dolgozhassunk. A közigazgatás újjászervezésének legnagyobb erénye az önkritika és a rugalmasság, nem egy abszolút célhoz ragaszkodik, hanem a folyton változó adottságokhoz igazodva próbálja elérni azt, hogy a közigazgatás...

Részletek

Felülvizsgálták az adatok és információk szolgáltatásának szabályozását

„A napokban zárul az Adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata című, ÁROP 1.2.17. számú projekt, melynek célja egy, a jogalkotók munkáját támogató javaslatok, döntést előkészítő szakmai iránymutatásokat tartalmazó szakmai anyag létrehozása volt. A projekt végrehajtása során legalább 30 magyar nyilvántartás felülvizsgálata történt meg. Az elkészült szakmai anyagra támaszkodva kezdheti meg a jogalkotás az egységes szabályok átültetését. Az adatokat számos attribútum jellemzi, de közös bennük, hogy adatbázisokba tömörülve az államigazgatás rendelkezésére állnak. Ahhoz, hogy „jól kereső”, gazdaságos adatokká váljanak, komoly szakmai követelményeknek kell...

Részletek

Jön az ‘okos’ hivatal – ismertették az e-közigazgatási fejlesztéseket

„ Lényegesen lerövidül a várakozással eltöltött idő az E-közigazgatás jogszabályi hátterének módosításaival. Az 'okos' okmányiroda digitálisan tárolja majd például papíralapú születési anyakönyvi kivonatunkat, és akár egy gombnyomással egy másik hivatal, pl. a Magyar Államkincstár rendelkezésére bocsátja, anélkül, hogy minket személyes megjelenésre kényszerítene – számoltak be az e-közigazgatást érintő projektekről szakmai napon a szakemberek. E-közigazgatási szakmai napot tartottak szerdán Budapesten. Az egyes hatóságok és partnerszervezetek részvevőit Dr. Kis Gergely a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közigazgatási Főosztályának vezetője köszöntötte. A továbbiakban a legátfogóbb e-közigazgatást...

Részletek

A piac számára egyszerűbben és könnyebben hozzáférhetők lesznek a nyilvántartott közadatok

„A jelenleg nyilvántartott közadatok rendszerének átláthatóvá és a piac számára is hozzáférhetővé tételén dolgozik az állam. A cél az, hogy az állampolgárok szélesebb köre hozzáférjen ezekhez az adatnyilvántartásokhoz, továbbá megteremtsék annak lehetőségét, hogy a piaci felhasználás számára értékesíthetőek legyenek ezek a nyilvántartások. A közadatok rendszere ma nem átlátható, nem egyértelmű, hogy az adófizetők által befizetett adóforintok hogyan jelennek meg a közadat vagyonban. A közpénzből finanszírozott nyilvántartásokat azonban hozzáférhetővé kell tenni az állampolgárok számára. Az adatok újrahasznosításának egyik leggyakoribb formája ma a különféle...

Részletek

Közlemény az ÁROP, EKOP projektek döntés-előkészítési eljárásrendjének változásáról

„A 4/2011 (I.28) Kormányrendelet 176/2012. (VII. 26) Kormányrendelettel módosított intézkedései érintik a pályázatok döntés-előkészítési eljárásrendjét. A módosított rendelet hatályon kívül helyezte a Döntés-előkészítő Bizottság alkalmazásának szabályait és megerősítette, hogy a projektjavaslatról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség dönt. Mindezek értelmében azon konstrukciók esetében, melyek pályázati útmutatóinak kibocsátása 2012. július 29-ét megelőzően megtörtént, de a döntés ezen határnapig nem született meg, valamint azon konstrukciók esetében, melyek pályázati útmutatói 2012. július 29-ét követően kerültek meghirdetésre, Döntés-előkészítő Bizottság nem kerül felállításra.” Forrás: Közlemény az ÁROP, EKOP projektek...

Részletek